Unga mer drabbade av arbetslöshet

By on 21 februari, 2024
Arbetslösheten ökar bland unga.
Bild: DIK

Unga mer drabbade av arbetslöshet, och orosmolnen hopar sig kring musei- och kultursektorn. DIK:s arbetslöshetsrapport för 2023 som nu släpps, visar att arbetslösheten under året ökat kraftigt bland unga inom kultur- och kommunikationssektorn från 1,6 till 3,9 procent.

Sett till yrken har de som arbetar inom språkbranschen eller kommunikation och kreativ sektor drabbats hårdast, men under 2024 ser DIK en risk att arbetslösheten kan öka även i den bredare musei- och kultursektorn.  Detta då sektorn fått minskade resurser samtidigt som kostnaderna för renoveringar och hyror är allt för höga.

I slutet av 2023 var 2,5 procent av DIK-medlemmarna arbetslösa. Det är 0,5 procent fler än 2022, och fortfarande en låg nivå. Högst andel arbetssökande finns bland de som arbetar inom språk (4,4 procent) och det är också där arbetslösheten ökat mest. Även inom kommunikation och kreativ sektor syns en kraftigare ökning och en högre arbetslöshet (3,4 procent), jämfört med övriga grupper.  

Yngre personer drabbas generellt hårdare i lågkonjunkturen och under 2023 har arbetslösheten ökat kraftigt bland de yngsta DIK medlemmarna från 1,6 till 3,9 procent i gruppen 25–29 år, och från 1,6 till 3,1 procent bland de som är 30–34 år. Det är oroande siffror och indikerar att arbetslösheten kan vara på väg upp även i bredare grupper.  

– Unga är hårt utsatta på arbetsmarknaden. DIK vill återinföra studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen så att nyutexaminerade får ett bättre stöd i övergången mellan studier och jobb. Det är också viktigt att kultursektorn får stärkt finansiering så att fler kan få trygga anställningar. Det är en hårt pressad sektor där ständig resursbrist får allvarliga konsekvenser för de som jobbar i den och deras möjlighet att göra sitt jobb, säger Anna Troberg, förbundsordförande på DIK.  

Samtidigt som arbetslösheten ökar har många arbetsgivare svårt att hitta arbetskraft med rätt utbildning och erfarenhet, och personer med särskilda kompetenser inom till exempel digitalisering kan fortsatt vara eftertraktade på arbetsmarknaden. Det är också stor efterfrågan på bibliotekarier på många håll i landet – arbetslösheten är fortsatt mycket låg bland DIK-medlemmar som arbetar på bibliotek (1,3 procent) och arkiv (1,5 procent). 

– Arbetslösheten bland DIK:s medlemmar är förhållandevis låg, men förbundet arbetar alltid för att alla ska ha ett jobb att gå till, samt få ett bra stöd och en grundmurad trygghet när man befinner sig mellan jobb. DIK kräver en höjd a-kassa som indexeras i takt med inflationen. Vi ser inget behov av ytterligare nedtrappningar i arbetslöshetsersättningen. I stället bör det finnas ett bredare utbildningsutbud för den som behöver ställa om till nytt jobb eller nya arbetssätt, säger Anna Troberg. 

DIK bedömer att den generella arbetslösheten bland medlemmarna endast kommer öka marginellt även under 2024, men att unga, egenföretagare och personer med tillfälliga anställningar kommer att drabbas hårdare. 

Sverige
Örebronyheter

Källa: DIK

You must be logged in to post a comment Login