All posts tagged "Unga"

 • Hur är den psykiska hälsan bland unga i Sverige i dag

  Kartläggning visar hur normer, krav och sociala relationer påverkar ungas psykiska hälsa, hur är den psykiska hälsan bland unga i Sverige i dag? I en stor kartläggning lyfts ungas egna röster om psykisk hälsa, deras behov och...

  • Posted juni 2, 2023
  • 0
 • Lägsta andelen unga som varken arbetar eller studerar

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, presenterar nu ny statistik över unga i utanförskap. Antalet unga som varken arbetar eller studerar uppgick under 2021 till närmare 140 000, eller 7,9 procent av åldersgruppen 16–29 år. Det är den...

  • Posted maj 30, 2023
  • 0
 • Ökad stress och minskad trivsel i skolan

  Ökad stress och minskad trivsel i skolan bland barn och unga. En stor undersökning bland elever visar att trivseln i skolan minskar, samtidigt som skolstressen ökar. Allt fler unga har också en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom, så som...

  • Posted maj 16, 2023
  • 0
 • Rekommendationer hur digital medieanvändning används ska tas fram

  Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sammanställa kunskap, om sambanden mellan hälsoeffekter och digital medieanvändning hos barn och unga samt att ta fram vägledning och rekommendationer. – Barns och ungas digitala medieanvändning har på kort tid blivit...

  • Posted maj 14, 2023
  • 0
 • Så påverkas unga svenskar av hemarbete

  Understimulerade, nedstämda och trötta, så påverkas unga svenskar av hemarbete. Unga vuxna är de som drabbas hårdast av hemarbetets nackdelar. Varannan ung svensk uppger att hemarbete gör dem understimulerade, var femte svarar att de blir nedstämda av att...

  • Posted maj 13, 2023
  • 0
 • Fler unga tar frilansuppdrag i år

  Hela 40 procent fler unga tar frilansuppdrag i år. Under årets första månader har unga i åldrarna 18–25 år börjat frilansa i betydligt högre grad än under samma period förra året, vilket går hand i hand med stigande...

  • Posted maj 11, 2023
  • 0
 • Svenskarna oroliga för att förlora jobbet

  Unga och barnfamiljer sticker ut, svenskarna oroliga för att förlora jobbet. Rubriker om räntehöjningar och varsel toppar nyhetssajterna dagligen. Men hur påverkar det svenskarnas inställning till framtiden? En ny undersökning från rekryteringsföretaget Workspace Recruit visar nu att en...

  • Posted maj 8, 2023
  • 0
 • Fler unga får betalningsanmärkningar

  Betalningsanmärkningar ökar lavinartat bland ungdomar och unga vuxna, i åldern 18 till 24 år har antalet personer med betalningsanmärkning på grund av obetalda skulder till företag ökat med 22 procent. Det finns stora skillnader mellan olika åldersgrupper,...

  • Posted april 24, 2023
  • 0
 • Uppdrag för att hindra barn och unga

  Uppdrag för att förhindra att barn och unga dras in i gängkriminalitet. Regeringen har nu fattat beslut om att ge Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse i uppdrag att lämna förslag på hur myndigheter och andra aktörer kan samverka...

  • Posted april 21, 2023
  • 0
 • Stor skillnad i ekonomisk utsatthet bland unga

  Stor skillnad i ekonomisk utsatthet bland unga i olika kommuner, nära en av tio unga vuxna i åldern 20–25 år har så dålig ekonomi att de inte har råd att betala nödvändiga omkostnader. Men det är stora...

  • Posted april 13, 2023
  • 0