All posts tagged "Unga"

 • Svenska folkets födelsedagshyllning samlade in 1,6 miljoner kronor

  Gårdagskvällens Victoriakonsert på SVT samlade in mer än 1,6 miljoner kr. Gåvorna från allmänheten till Kronprinsessan Victorias fond stöttar barn och unga med funktionsnedsättning i Sverige, via Radiohjälpen. SVT:s sändning av Victoriakonserten fortsätter att engagera allmänheten för...

  • Posted juli 15, 2024
  • 0
 • Arbetet med ett fritidskort för barn och unga går vidare

  Fritidskortet regeringens stora reform för att främja barns och ungas deltagande i fritidsaktiviteter tar nu nästa steg. I departementspromemorian Ett fritidskort för barn och unga – en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra (Ds 2024:16),...

  • Posted juli 10, 2024
  • 0
 • Löfbergs Stiftelse stöttar unga talanger i Östafrika

  Familjen Löfbergs Stiftelse inleder ett flerårigt samarbete med stiftelsen Help to Help. Det gör att ungdomar i Tanzania och Uganda som annars inte haft möjlighet till högre studier, nu kan utbilda sig till samhällsviktiga yrken som agronomer,...

  • Posted juli 6, 2024
  • 0
 • Får unga att träna för hälsa och välmående

  På Ungdomsmottagningen Knuffen i Örebro jobbar Åsa Garö och Camilla Häll som har infört fysisk aktivitet bland unga, för att bryta isolering och få unga att aktivera sig fysiskt och socialt. Nu har de prisats för sitt...

  • Posted juli 2, 2024
  • 0
 • Vuxna avgörande för ungas tro på demokratin

  Konstruktiva förslag i stället för ifrågasättande. Så sammanfattar Erik Amnå samtalet i Almedalen om den omdebatterade svenska kulturkanon som han ledde. Historikern Lars Trädgårdh, som leder utredningen om kulturkanon, välkomnade debatten och en kommande sammanställning som gynnar...

  • Posted juni 30, 2024
  • 0
 • Förslag om skärpta straff för unga som begår brott

  Utredningen om skärpta regler för unga lagöverträdare har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen föreslår att ungdomsreduktionen, även kallad straffrabatten, ska avskaffas helt för myndiga lagöverträdare och minskas för åldersgruppen 15–17 år. Utredningen föreslår även att en...

  • Posted juni 30, 2024
  • 0
 • Ungas oro över privatekonomin ökar

  Sex av tio unga i åldrarna 18-24 år uppger att de är mer oroliga för sin privatekonomi idag, än för sex månader sedan. Samtidigt säger åtta av tio unga att de har behov av mer information, kring...

  • Posted juni 26, 2024
  • 0
 • Kunskapslägesrapport bekräftar negativa hälsoeffekter

  Kunskapslägesrapport bekräftar negativa hälsoeffekter av omfattande skärmtid för barn och unga, Socialminister Jakob Forssmed har nu tagit emot Folkhälsomyndighetens kunskapslägesrapport kring barn och ungas digitala medieanvändande. – Skärmanvändning är en av vår tids största hälsoutmaningar. Med den...

  • Posted juni 22, 2024
  • 0
 • Barn och ungas skolgång och psykiska hälsa ska stärkas

  Det finns behov av att förbättra villkoren för länets barn och unga, inom områden som skolgång och psykisk hälsa. Det behovet vill Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd tillgodose, genom att stötta projektet Kraftsamling barn och unga. –...

  • Posted juni 13, 2024
  • 0
 • Historiskt skifte i ungas alkoholvanor

  Jämfört med tidigare generationer tycker dagens unga i mycket större utsträckning att de kan ha lika roligt utan alkohol, och tröskeln för att avstå alkohol är lägre. En hälsosam livsstil rankas högre, och alkohol förknippas i större...

  • Posted juni 11, 2024
  • 0