Regeringen måste säkerställa att Ahmadreza Djalali får komma hem till Sverige

By on 28 april, 2024
Bild: Amnesty International

Det har gått 8 år sedan den svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali, frihetsberövades under en resa till Iran. Det är tydligt att iranska myndigheter håller honom som gisslan och hotar att verkställa hans dödsdom när som helst, för att tvinga Sverige att överlämna den dömde tidigare iranska tjänstemannen Hamid Noury.

Amnesty uppmanar Sveriges regering att säkerställa att Iran friger Ahmadreza, så att han får komma hem till sin familj i Sverige.

– De iranska myndigheterna använder Ahmadreza Djalali som en del i ett cyniskt och hänsynslöst politiskt spel och hotar att genomföra hans avrättning när som helst. Iran måste omedelbart stoppa alla planer på att avrätta Ahmadreza Djalali, respektera hans grundläggande mänskliga rättigheter och omedelbart frige honom, säger Anna Johansson, Amnesty International Sveriges generalsekreterare.

I april 2016 greps den numera 52-årige Ahamdreza Djalali i Teheran, Iran dit han rest för att föreläsa om katastrofmedicin. Han dömdes sedermera till döden för “korruption på jorden”, en dödsdom som Iran upprepade gånger under åren på ett omänskligt och hänsynslöst sätt hotat att verkställa.

Ahmadreza Djalali har upprepade gånger förnekat anklagelserna mot honom, och sagt att han tvingats till bekännelse medan han utsattes för tortyr och annan illabehandling.

Amnesty anser att Ahmadreza Djalali är en läkare och forskare som fredligt utövat sitt yrke. Under den mycket bristfälliga rättegången i Iran, har inga som helst bevis presenterats som tyder på att han begått några brott. Rättsprocessen mot honom har inte på långa vägar levt upp till internationell standard.

Under tiden i fängelse har Ahamdreza Djalali spenderat längre perioder i isoleringscell, under tortyrliknande förhållanden. Hans psykiska och fysiska hälsa har under tiden kraftigt försämrats, och han har i perioder nekats såväl kontakt med sin advokat och sin familj, som läkarvård.

Under åren har han flera gånger hotats med att hans dödstraff ska verkställas, men på grund av internationella påtryckningar har detta ännu ej skett.

Iran är det land som avrättar flest människor efter Kina och i Amnestys senaste rapport om dödsstraffet i Iran, kunde man konstatera en skrämmande ökning av antalet avrättningar i Iran under 2023. Jämfört med 2022 har antalet avrättningar ökat med 48%, och jämfört med 2021 är det en ökning med 172%.

Detta har lett till att Irans fängelser har förvandlats till platser för massdödande. 

De senaste åren har det även blivit allt mer tydligt att iranska myndigheter fängslar och riktar anklagelser mot utländska medborgare, med hänvisning till hot mot den nationella säkerheten, för att på ett grymt vis använda de fängslade som brickor i ett försök att utöva diplomatisk utpressning.

Detsamma har man även kunnat konstatera i Ahamdreza Djalalis fall. Det är därför som Amnesty uppmanar Sverige att ta hjälp av andra länder, inklusive EU-länder och samarbeta för att motverka denna strategi och säkerställa att Ahmadreza Djalali friges.

– Under de åtta år som Ahamdreza Djalali varit frihetsberövad i Iran, har både han och hans familj utsatts för ett fruktansvärt lidande. Dödstraffet är det mest grymma, omänskliga och förnedrande straffet. Så länge han befinner sig i Iran så kvarstår hotet mot hans liv. Amnesty fortsätter med oförminskad styrka att arbeta för hans fall tills dess att han friges. De iranska myndigheterna måste stoppa planerna att avrätta Ahmadreza Djalali och släppa honom omedelbart. Där spelar Sverige en viktig och helt avgörande roll för att säkerställa att han ska få återkomma hem till sin familj i Sverige, säger Anna Johansson. 

Världen
Örebronyheter

Källa: Amnesty International

You must be logged in to post a comment Login