All posts tagged "Arbete"

 • Dränering vid strandpromenaden i Nora

  Måndag 21 augusti kommer dräneringsarbete utföras, vid strandpromenaden i anslutning till paviljongen i Nora.   Under tiden arbetet pågår kommer det att vara avstängt för promenad eller begränsad framkomlighet. Nora Örebronyheter Källa: Nora kommun

  • Posted augusti 19, 2023
  • 0
 • Civilministern i möte om kommuner och regioners arbete

  Civilministern i möte om kommuner och regioners arbete, i samband med det förhöjda säkerhetsläget. Civilminister Erik Slottner och Anders Henriksson, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har mötts under fredagen 11 augusti i ett samtal kring...

  • Posted augusti 14, 2023
  • 0
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

  Stärkt långsiktig styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att bedöma om det bör införas ett särskilt jämställdhetspolitiskt delmål för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld...

  • Posted augusti 7, 2023
  • 0
 • Arbete längs hela Rudbecksgatan från och med 31 juli

  Arbete längs hela Rudbecksgatan från och med 31 juli, med begränsad framkomlighet. Under 2023 sker ett omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra vattenförsörjningen för örebroarna. Arbetet samordnas under året med flera andra arbeten för att säkra...

  • Posted juli 30, 2023
  • 0
 • Arbetet mot terrorism ska utvecklas och intensifieras

  Uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet, reaktionerna efter aktionerna med eldning av kopior av koranen har lett till ett försämrat säkerhetsläge. Regeringen har därför i dag beslutat om ett uppdrag...

  • Posted juli 28, 2023
  • 0
 • Sista steget i arbetet längs Rudbecksgatan i Örebro

  Sista steget i arbetet längs Rudbecksgatan i Örebro, nu kan man ana slutmålet. Nu inleds tredje och sista steget i arbetet, med att säkra vattenförsörjningen och infrastrukturen längs Rudbecksgatan. Måndag 31 juli börjar arbetet mellan Kungsgatan och Fabriksgatan....

  • Posted juli 20, 2023
  • 0
 • Myndigheter ska ta fram riktlinjer för ansvarsfull internationalisering

  Regeringen ger Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att föreslå hur arbetet med ansvarsfull internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation som bedrivs på universitet och högskolor, hos statliga forskningsfinansiärer och andra myndigheter kan främjas....

  • Posted juli 12, 2023
  • 0
 • Förslag till fler verktyg i socialtjänsternas arbete

  Förslag till fler verktyg i socialtjänsternas arbete, för att förebygga brott och stärka skyddet för barn. Socialtjänsten utgör det yttersta skyddsnätet för barn som far illa, riskerar att fara illa eller att hamna på glid. Ska socialtjänsten...

  • Posted juli 9, 2023
  • 0
 • Ökat ansvar för brottsförebyggande arbete

  Nu får Örebros kommuner ökat ansvar för det brottsförebyggande arbetet, den 1 juli kommer en ny lag som tydliggör och reglerar kommunens ansvar. Samtidigt får Länsstyrelsen Örebro län i uppdrag att stötta kommunerna i arbetet att implementera...

  • Posted juni 30, 2023
  • 0
 • Vattenförsörjningen i city säkras upp

  Örebro kommun säkrar vattenförsörjningen i city och rustar upp Våghustorget, sista steget i arbetet längs Rudbecksgatan I slutet av juli börjar arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar på Rudbecksgatan, mellan Kungsgatan och Fabriksgatan. Samtidigt anpassas Våghustorget...

  • Posted juni 24, 2023
  • 0