All posts tagged "Arbete"

 • Man föll från stege i Guldsmedshyttan

  En man i fyrtioårsåldern har förts till sjukhus, efter en arbetsplatslolycka i Guldsmedshyttan. Mannen har under arbete fallit ett flertal meter från en stege. Skadeläget är oklart men han ska ha varit vid medvetande när ambulans kom...

  • Posted januari 26, 2024
  • 0
 • USÖ får godkänt för arbete kring patientsäkerhet

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslutar nu tillsynen av patientsäkerheten med särskilt fokus på vårdplatser och bemanning vid Universitetssjukhuset Örebro. I beslutet framgår att brister delvis kvarstår, men IVO menar att vårdgivaren nu har förutsättningar för...

  • Posted januari 18, 2024
  • 0
 • Åtgärder för att stärka arbetet mot matchfixning

  Regeringskansliet har tagit ytterligare ett steg för att genomföra ändringar i spelförordningen. Ändringarna innebär bland annat att Spelinspektionen, ska bli en plattform för informationsdelning för att motverka matchfixning. Regeringskansliet har beslutat om att anmäla ett förslag till...

  • Posted december 19, 2023
  • 0
 • Kriminalisering av utförsel av stöldgods

  I dag tog finansminister Elisabeth Svantesson emot Tullbefogenhetsutredningens slutbetänkande. Utredningen föreslår flera kraftfulla åtgärder i arbetet mot den kriminella ekonomin, bland annat att utförsel av stöldgods ska kriminaliseras Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande. För att komma...

  • Posted december 18, 2023
  • 0
 • Obetalt arbete i jul drabbar kvinnor ekonomiskt

  I genomsnitt gör kvinnor drygt 25 timmar mer obetalt arbete i hemmet, per månad än sina män. Det kan tyckas lite men om man räknar om det till betalt arbete skulle en lärare få nästan 6 000...

  • Posted december 12, 2023
  • 0
 • Kompetenshöjande insatser kring brottsförebyggande arbete

  Kompetenshöjande insatser kring brottsförebyggande arbete, inom grundskolan med polisen. Rektorer, biträdande rektorer och representanter inom elevhälsa från kommunala och fristående grundskolor samlades den 7 december tillsammans med ungdomspolisen. Insatsen är en fortsättning för att utveckla samverkan mellan skola,...

  • Posted december 8, 2023
  • 0
 • Rudbecksgatan öppnas

  Arbetet längs Rudbecksgatan är ett av de mest omfattande i centrala Örebro på många år, och in i det sista sker arbete för att bli färdiga. På lördag kväll börjar arbetet med att ta bort avstängningsmaterial, för...

  • Posted december 6, 2023
  • 0
 • Arbetet mot välfärdsbrottslighet och oseriösa aktörer stärks

  Arbetet mot välfärdsbrottslighet och oseriösa aktörer i vården ska stärkas, ekonomisk brottslighet är en växande del av den organiserade brottsligheten. Inom vården blir välfärdsbrottsligheten mer och mer märkbar. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag kartlägga och analysera kommuners...

  • Posted december 6, 2023
  • 0
 • Strategin för arbetet mot antibiotikaresistens förlängs

  Den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens förlängs nu, till att gälla fram till utgången av år 2025. – Resistenta bakterier respekterar inga landsgränser och redan i dag är tillgången till effektiva antibiotika hotad. I Sverige har...

  • Posted december 5, 2023
  • 0
 • Tillsynen av arbetet mot mäns våld mot kvinnor stärks

  Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck stärks med drygt 8 miljoner kronor. Myndigheten har sedan 2021...

  • Posted december 1, 2023
  • 0