Åtgärder för att stärka arbetet mot matchfixning

By on 19 december, 2023
Arkivbild

Regeringskansliet har tagit ytterligare ett steg för att genomföra ändringar i spelförordningen. Ändringarna innebär bland annat att Spelinspektionen, ska bli en plattform för informationsdelning för att motverka matchfixning.

Regeringskansliet har beslutat om att anmäla ett förslag till ändringar i spelförordningen till Europeiska kommissionen. Genom beslutet tas ytterligare ett steg för att genomföra ändringar av spelförordningen och därmed stärka arbetet mot matchfixning.

De föreslagna förordningsändringarna innebär bland annat att Spelinspektionen ska inrätta en plattform för informationsdelning. Ändringarna innebär även att Spelinspektionen, spelbolag och vissa idrottsförbund får utökade skyldigheter och möjligheter att utbyta uppgifter om misstänkt matchfixning.

Inrättandet av plattformen syftar till att underlätta informationsdelningen och att Sverige ska uppfylla de krav som ställs i den så kallade Macolinkonventionen.

Matchfixning är i många fall en del av en organiserad och internationellt förgrenad brottslighet. För att arbetet mot matchfixning ska stärkas ytterligare är det viktigt att ansluta Sverige till Macolinkonventionen och att utöka informationsutbytet vid misstänkt matchfixning, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Anmälan följs av en frysningstid på tre månader då övriga med­lemsstater och kommissionen har möjlighet att granska förslagen. Regeringen kommer att ta slutlig ställning till förordningsändringarna när frysningstiden har löpt ut.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Finansdepartementet

You must be logged in to post a comment Login