All posts tagged "Åtgärder"

 • Världsledare och experter i Sverige för samtal

  Världsledare och experter i Sverige för samtal om åtgärder mot antibiotikaresistens, Socialminister Jakob Forssmed leder mötet i Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance i Sigtuna den 6–7 maj. Där generalsekreterarna för Världshälsoorganisationen, WHO, FN:s miljöprogram, UNEP, och Världsorganisationen...

  • Posted maj 6, 2024
  • 0
 • Besparingsåtgärder ger effekt

  Besparingsåtgärder ger effekt, men det ekonomiska läget är fortsatt mycket tufft. När årets tre första månader summeras i den periodrapport som regionstyrelsen i dag godkände, står det klart att besparingsåtgärderna ger effekt men att det ekonomiska läget ändå...

  • Posted april 24, 2024
  • 0
 • Otillräckliga åtgärder för barns rättigheter

  Sverige skrev under FN:s barnkonvention för mer än 30 år sedan, och 2020 gjordes den till svensk lag. Riksrevisionens granskning visar att staten, inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att barnkonventionen ska få genomslag i praktiken. Riksrevisionen...

  • Posted april 1, 2024
  • 0
 • Rå vitlök och kosttillskott till morgonkaffet

  Fler än fyra av fem svenskar (83 procent) tar till olika knep för att få ett bättre immunförsvar. Det visar en ny rikstäckande undersökning, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat. Till detta hör dagliga promenader, åtta timmars...

  • Posted februari 27, 2024
  • 0
 • Satsa på förebyggande åtgärder i stället för licensjakt på lodjur

  Den 1 mars startar årets licensjakt på lodjur, totalt får 143 stycken lodjur skjutas i Sverige. Förra året fick rekordmånga skjutas, 201 stycken, WWF är positiva till att jaktkvoten gått ner i år, men saknar långsiktiga mål...

  • Posted februari 23, 2024
  • 0
 • Åtgärder för att stoppa den organiserade brottslighetens pengaflöden

  Nya åtgärder för att stoppa den organiserade brottslighetens pengaflöden. Den organiserade brottsligheten använder sig av det finansiella systemet för att begå brott, för att tvätta brottsvinster och för att överföra och återinvestera brottsvinster i kriminell verksamhet. Valutaväxling är...

  • Posted februari 18, 2024
  • 0
 • Israel måste följa beslutet från Internationella domstolen

  Israel måste följa beslutet från Internationella domstolen (ICJ), uppmanar till att förhindra folkmord mot palestinier i Gaza. Den Internationella domstolens (ICJ) beslut att beordra provisoriska åtgärder som svar på Sydafrikas folkmordsmål mot Israel, är ett viktigt steg...

  • Posted januari 28, 2024
  • 0
 • Trafikverket föreläggs att åtgärda säkerhetsbrister

  Flera säkerhetsbrister fanns när Trafikverkets nya system för tågplanering, MPK, infördes. Transportstyrelsen förelägger nu Trafikverket att åtgärda bristerna. – Det här ställer krav på Trafikverket att analysera problemen, vidta lämpliga åtgärder och förhindra att det händer igen,...

  • Posted januari 11, 2024
  • 0
 • Åtgärder för att stärka arbetet mot matchfixning

  Regeringskansliet har tagit ytterligare ett steg för att genomföra ändringar i spelförordningen. Ändringarna innebär bland annat att Spelinspektionen, ska bli en plattform för informationsdelning för att motverka matchfixning. Regeringskansliet har beslutat om att anmäla ett förslag till...

  • Posted december 19, 2023
  • 0
 • Kriminalisering av utförsel av stöldgods

  I dag tog finansminister Elisabeth Svantesson emot Tullbefogenhetsutredningens slutbetänkande. Utredningen föreslår flera kraftfulla åtgärder i arbetet mot den kriminella ekonomin, bland annat att utförsel av stöldgods ska kriminaliseras Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande. För att komma...

  • Posted december 18, 2023
  • 0