Alla inlägg taggade "Åtgärder"

 • Polisen vidtar åtgärder för fler passtider

  Utökade öppettider, omfördelning av resurser och rekrytering av nya medarbetare är några av de åtgärder som vidtas för att möta det höga trycket. Trycket gällande passansökningar är enormt sedan restriktionerna släppte i februari och det är många...

  • Skrivet mars 28, 2022
  • 0
 • Det krävs fler EU-åtgärder för att trygga livsmedelsförsörjningen

  Parlamentet efterlyser ett omedelbart och omfattande livsmedelsbistånd till Ukraina samt en mer oberoende livsmedelsproduktion inom EU. Ukraina behöver ett kraftfullt livsmedelsbistånd Inrätta livsmedelskorridorer till och från Ukraina EU måste diversifiera källorna för sin livsmedelsimport Den inhemska produktionen...

  • Skrivet mars 25, 2022
  • 0
 • Flera åtgärder mot passköerna

  Köerna för passhantering har ökat kraftigt och är i många delar av landet oacceptabelt långa. Det pågår ett intensivt arbete för att alla ska få passtider inom rimlig tid.  Pandemin har inneburit ett nytt läge för hela...

  • Skrivet mars 21, 2022
  • 0
 • Över 70 miljoner kronor till våtmarker i hela landet

  Naturvårdsverket fördelar nu över 70 miljoner kronor till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder under 2022, bidragen går till projekt i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. Våtmarker är bland de mest artrika naturmiljöerna i...

  • Skrivet mars 12, 2022
  • 0
 • Pandemin med covid-19 går in i en ny fas

  Idag 9 februari 2022 tas de flesta åtgärderna mot covid-19 bort, och pandemin har gått in i en ny fas i Sverige, den viktigaste rekommendationen framöver är att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig...

  • Skrivet februari 9, 2022
  • 0
 • Flera åtgärder föreslås när barn misstänks för brott

  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott av särskild utredare Eva Wendel Rosberg. Utredningen som ingår i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet har haft i uppdrag att...

  • Skrivet januari 25, 2022
  • 0
 • Serviceresor inför åtgärder på grund av ökad smittspridning

  Serviceresor inför nu flera åtgärder på grund av ökad smittspridning. Detta ökar belastningen på Serviceresors fordon och vi vädjar till de kunder som kan resa på annat sätt att göra detta. Efter krav från skyddsombud och Svenska...

  • Skrivet januari 20, 2022
  • 0
 • Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

  Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt, allvarlig sjukdom har ökat kraftigt bland ovaccinerade. Även vaccinerade har på grund av omikron nu ett sämre skydd mot infektion, även om skyddet...

  • Skrivet januari 10, 2022
  • 0
 • Åtgärder krävs för mer balanserade bränslepriser

  Det senaste året har priserna på flytande drivmedel, särskilt diesel, skjutit i höjden. Orsakerna är förstås flera, varav ett antal som vi inte kan påverka som priset på råvaran, ett resultat av global tillgång och efterfrågan. Drivmedelsleverantörer...

  • Skrivet januari 4, 2022
  • 0
 • Åtgärder krävs för mer balanserade bränslepriser

  Det senaste året har priserna på flytande drivmedel, särskilt diesel, skjutit i höjden. Orsakerna är förstås flera, varav ett antal som vi inte kan påverka som priset på råvaran, ett resultat av global tillgång och efterfrågan. Drivmedelsleverantörer...

  • Skrivet januari 4, 2022
  • 0