All posts tagged "Åtgärder"

 • Förslag på åtgärder mot brottslighet kopplad till fastigheter

  Lantmäteriet vill ta ett större ansvar i arbetet mot brottslighet kopplad till fastigheter, och föreslår ett antal åtgärder på hur Lantmäteriet i högre grad kan medverka till fastighetsrelaterad brottsbekämpning. Det framgår av en ny rapport från Lantmäteriet...

  • Posted juni 8, 2023
  • 0
 • Åtgärder för förbättrad konkurrens

  Regeringen ger Konkurrensverket 10 miljoner kronor i vårbudgeten för att kunna bedriva en effektiv konkurrenstillsyn, Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet får även i uppdrag att analysera konkurrenssituationen och pris- och kostnadsutvecklingen inom vissa branscher. För att Konkurrensverket ska kunna...

  • Posted mars 25, 2023
  • 0
 • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  Tidigare i veckan lämnade regeringen över en proposition till riksdagen, som innehöll en rad åtgärder som ska förbättra regelverket när barn misstänks för brott. Det handlar bland annat om att fler brott som barn under 15 år...

  • Posted mars 18, 2023
  • 0
 • Åtgärder stärker kommunal räddningstjänst under höjd beredskap

  MSB redovisar idag två regeringsuppdrag som är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av den kommunala räddningstjänstens roll inom det civila försvaret. Det ena uppdraget handlar om att beskriva hur räddningstjänsten behöver vara utformad för att...

  • Posted mars 1, 2023
  • 0
 • Åtgärder stärker kommunal räddningstjänst under höjd beredskap

  MSB redovisar idag två regeringsuppdrag som är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av den kommunala räddningstjänstens roll inom det civila försvaret. Det ena uppdraget handlar om att beskriva hur räddningstjänsten behöver vara utformad för att...

  • Posted mars 1, 2023
  • 0
 • Åtgärder för att förbättra tillgången på läkemedel

  Regeringen föreslår åtgärder för att förbättra tillgången på läkemedel, regeringen föreslår i en proposition flera åtgärder för att förbättra tillgången på läkemedel och underlätta hanteringen av bristsituationer. Bland annat föreslås att sanktionsavgifter ska kunna tas ut av...

  • Posted januari 24, 2023
  • 0
 • Åtgärder för att minska kötiderna

  Väntetiderna till 114 14 är i nuläget mycket långa, vilket bland annat beror på låg bemanning. Noa och polisregionerna arbetar aktivt med att komma till rätta med problemet.  Det är långa väntetiderna hos polisens kontaktcenter för att...

  • Posted januari 20, 2023
  • 0
 • Företagens investeringar i hållbarhet ökade

  Klimatförändringarna toppar listan över prioriterade frågor för nordiska chefer på ledningsnivå under 2023. 72 procent av chefer uppger att deras företag ökade sina hållbarhetsinvesteringar under det gångna året, varav 14 procent ökade investeringarna avsevärt. Det visar en...

  • Posted januari 17, 2023
  • 0
 • Nya åtgärder mot de kriminella gängen

  Det fria och öppna samhället hotas av den organiserade brottsligheten. Regeringen sätter in kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen, och flera åtgärder hämtas från bekämpningen av terrorister. Igår presenterade justitieminister Gunnar Strömmer ytterligare åtgärder mot den organiserade...

  • Posted januari 11, 2023
  • 0
 • Lantbrukare gör över 80 000 åtgärder för ökad biologisk mångfald

  7 av 10 bönder jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden. Det visar en ny rapport från undersökningsföretaget Landja. ”Det motsvarar drygt 40 000 lantbrukare. De gör redan eller tänker göra i medeltal två åtgärder var...

  • Posted januari 1, 2023
  • 0