Ett djurskydd värt att tala om

By on 30 maj, 2024
Bibehåll och främja en utökning av betesrätten.

Arkivbild

I Djurens Rätts senaste rapport “Djurskydd värt att tala om – Viktiga steg för politiken att ta i dag”, listas åtgärder för att förbättra djurskyddet i Sverige och samtidigt driva utvecklingen i resten av EU.

Rapporten utgår från regeringsuppdraget om konkurrenskraft och ett starkt djurskydd, och presenterar politiska lösningar för hönor, grisar, kycklingar och nötdjur, samt åtgärder för att främja växtbaserade innovationer.

Med landsbygdsminister Peter Kullgren i spetsen har regeringen i samarbete med Sverigedemokraterna tillsatt en utredning med syfte att undersöka om bland annat betesrätten ska tas bort. Djurens Rätt är kritiska till utredningen “Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd”, och befarar att regeringen kommer att föreslå att betesrätten ska avskaffas och att annan lagstiftning ska göras mer ”flexibel” senare i sommar.

I rapporten “Djurskydd värt att tala om” föreslår Djurens Rätt åtgärder för djuren med hopp om att regeringen tar med sig förslagen i skuggan av utredningen.  

– Det är verkligen anmärkningsvärt att regeringen öppnar upp för försämringar av djurskyddet i Sverige. När EU-valet nu närmar sig behöver politikerna istället ta på sig ledartröjan och visa vägen för ett starkare djurskydd både nationellt och internationellt, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.  

Ett av de största djurskyddsproblemen i Sverige är kycklingfabrikerna där över 100 miljoner kycklingar föds upp och dödas varje år. I Djurens Rätts rapport belyses Sveriges storskaliga kycklingfabriker, trängseln och den höga andel turbokycklingar i jämförelse med andra EU-länder.

Enligt forskare är sådana kycklingfabriker sårbara för livsmedelsförsörjningen, samtidigt som de innebär ett stort lidande för djuren. 

Åtgärder som pekas ut i rapporten är att förbjuda aveln av turbokycklingar, förbjuda burhållningen av hönor, och att arbeta för ett bättre djurskydd i EU. Betesrätten och förprövningen av nya byggnader, som pekats ut som riskabla för konkurrenskraften i regeringsuppdraget, behöver bibehållas. Samtidigt menar Djurens Rätt att det behövs mer växtbaserad innovation för att kunna skapa nya jobb och ett mer hållbart lantbruk i Sverige. 

– Rapporten som Djurens Rätt publicerar idag visar att djurfabrikerna är ohållbara och att regeringen behöver agera för starkare djurskydd och mer växtbaserade innovationer, vilket också skulle vara bra för konkurrenskraften, avslutar Camilla Bergvall.

Angelägna politiska åtgärder

  1. Förbjud all burhållning av djur i livsmedelsindustrin.
  2. Öka djurskyddet för kycklingarna, genom att exempelvis förbjuda avel av turbokycklingar och fasa ut offentlig upphandling av kycklingkött från sådan avel.
  3. Bibehåll och främja en utökning av betesrätten.
  4. Bibehåll och främja systemet med förprövning av djurstallar.
  5. Rikta om subventioner från kött- och mejeriproduktion till att främja svensk odling och förädling av växtbaserade proteiner.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Djurens Rätt

You must be logged in to post a comment Login