Alla inlägg taggade "Utveckling"

 • Så har Lindedagen utvecklats till stor folkfest

  Det började som ett mindre lokalt Rotary-projekt i Lindesberg för att få fler att röra sig och samtidigt samla in pengar till stöd för barn- och ungdomsaktiviteter. Initiativet blev snabbt en stor succé och har sedan utvecklats...

  • Skrivet maj 17, 2022
  • 0
 • Ett starkare civilt försvar

  Den säker­hets­politiska utveck­lingen i Sveriges när­område har medfört ett behov av att stärka det civila försvaret och kris­beredskapen. I vår­ändrings­budgeten för 2022 tillför regeringen därför samman­lagt 800 miljoner kronor för att stärka det civila försvaret på lokal,...

  • Skrivet april 19, 2022
  • 0
 • Cyklotronen på plats på USÖ – viktigt steg för att utveckla cancersjukvården i Örebro län

  Utvecklingen går snabbt inom området målsökande undersökningar och behandlingar som förbättrar möjligheterna att ta hand om ett flertal svåra sjukdomar, till exempel cancer. Nu tar Region Örebro län ett viktigt steg i denna utveckling genom bygget av...

  • Skrivet april 14, 2022
  • 0
 • Alumnundersökning ska bidra till Örebro universitets utveckling

  Runt 10 000 tidigare studenter vid Örebro universitet får i dagarna erbjudande om att besvara en enkät om Örebro universitet. – Målet är att identifiera styrkor och framgångsfaktorer – men också att hitta de områden vi behöver...

  • Skrivet mars 31, 2022
  • 0
 • Skillnader i livsvillkor påverkar folkhälsans utveckling

  Hälsan i befolkningen är generellt god men det finns fortsatt stora skillnader mellan olika grupper vilket också blivit tydligt under covid-19-pandemin, det är några av resultaten i årsrapporten om folkhälsans utveckling som sammantaget visar att vi i...

  • Skrivet mars 24, 2022
  • 0
 • Skillnader i livsvillkor påverkar folkhälsans utveckling

  Hälsan i befolkningen är generellt god, men det finns fortsatt stora skillnader mellan olika grupper vilket också blivit tydligt under covid-19-pandemin. Det är några av resultaten i årsrapporten om folkhälsans utveckling som sammantaget visar att vi i...

  • Skrivet mars 24, 2022
  • 0
 • OBOS fortsätter utveckla CV-området i Örebro – bygger 49 lägenheter

  OBOS första projekt, Brf Kolonilotten, i centralverkstaden i Örebro sålde slut rekordsnabbt. Den 8 mars startar försäljningen av ytterligare 49 bostäder i varierande storlek. Redan nu märks ett stort intresse för Brf Fabriken, enligt Emil Kroll, försäljningschef...

  • Skrivet mars 8, 2022
  • 0
 • Över 10 miljoner i bidrag för att utveckla Hjärstaskogen och skapa nya lekmiljöer

  Projekten Hjärstastråket, Den lekfulla staden och Den barnkonventionella lekplatsen, som ska skapa attraktiva miljöer som lockar till besök och uppmuntrar till lek, får bidrag på över 10 miljoner kronor. Hjärstastråket Projektet Hjärstastråket ska utveckla Hjärstaskogen till en...

  • Skrivet februari 15, 2022
  • 0
 • Trojanen Emotet toppar återigen listan

  IT-säkerhetsföretaget Check Point Software Technologies släpper nu sin rapport över utvecklingen inom cybersäkerhetshot för januari 2022. Rapporten visar att Emotet gått om Trickbot och nu toppar listan över de mest skadliga koderna. Emotet är en avancerad och...

  • Skrivet februari 12, 2022
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 1166 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet februari 4, 2022
  • 0