All posts tagged "Utveckling"

 • Utveckling av djurhälsa är effektivt för ökat välstånd

  Utveckling av djurhälsa är effektivt för ökat välstånd i östra Afrika, jordbruk är den största ekonomiska sektorn i de flesta låginkomstländer. Där är småbruk dominerande och djurhållningen central. Satsningar inom jordbrukssektorn är effektivt för att stärka ett...

  • Posted maj 31, 2023
  • 0
 • Inbromsning av bröstcancerscreening i Örebro län

  Socialstyrelsen bromsar utveckling av bröstcancerscreening i Örebro län, efter en översyn väljer Socialstyrelsen att behålla nuvarande rekommendationer för bröstcancerscreening. Region Örebro län uppmanas fortsatt enbart erbjuda mammografi till kvinnor mellan 40 och 74 år trots att fler...

  • Posted maj 29, 2023
  • 0
 • Det har blivit billigare att åka tåg

  Det har blivit billigare att åka tåg, det framkommer i Transportstyrelsens nya rapport Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i 1990-2022. – Den kortsiktiga utvecklingen är inte lika tydlig, men sett över tid har det blivit...

  • Posted maj 9, 2023
  • 0
 • Kommuner föreslås få ställa krav på stöd

  Kommuner föreslås få ställa krav på stöd till det lokala samhällets utveckling när vindkraften byggs ut, Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har tagit emot betänkandet om incitament för en hållbar utbyggnad av vindkraft av utredare Ulrika Liljeberg. Utredningen...

  • Posted maj 1, 2023
  • 0
 • Den prisjusterade utvecklingen negativ i mars

  Den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln fortsatt negativ i mars. Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 8,9 procent under mars 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker är fortsatt...

  • Posted april 18, 2023
  • 0
 • Utvecklar blodprov för ångestdiagnostik

  Forskare vid Indiana University School of Medicine har utvecklat ett blodprov för diagnostik av ångest. Provet analyserar biomarkörer som gör det möjligt att objektivt bedöma en individs sannolikhet att uppleva ångest, intensiteten av deras nuvarande ångestsymtom och...

  • Posted april 17, 2023
  • 0
 • Konferens om Kilsbergens utveckling

  Örebro kommun, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län håller en konferens, där man diskuterar förslag till en gemensam viljeinriktning om Kilsbergens utveckling som rekreationsområde. Den 21 april anordnas Kilsbergskonferensen. Under dagen kommer samtal om utvecklingen...

  • Posted april 15, 2023
  • 0
 • Positiv utveckling när regionens kliniska forskning utvärderas

  Resultatet från Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningen är godkänd på alla områden, det är en förbättring jämfört med förra utvärderingen från 2018. – En viktig framgångsfaktor för den kliniska forskningens utveckling är det nära samarbetet mellan...

  • Posted april 4, 2023
  • 0
 • Så bidrar kulturarvet till en hållbar utveckling

  Det finns många goda argument varför kulturarvet är viktigt för samhället och oss som lever i det, i form av aktuella exempel och siffror har Riksantikvarieämbetet nu samlat en lång rad av dessa argument i skriften ”Räkna...

  • Posted mars 13, 2023
  • 0
 • Digitaliseringen lämnar äldre utanför

  Den tekniska utvecklingen ökar risken för digitalt utanförskap hos äldre. Dessutom är det svårare för äldre att ta del av de möjligheter som tekniken erbjuder i länder som Sverige, där digitaliseringsgraden är hög. Det visar Sofia Alexopoulou...

  • Posted mars 8, 2023
  • 0