Positiv utveckling i dagligvaruhandeln under årets första månad

By on 23 februari, 2024
Arkivbild

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 5,1 procent under januari 2024, jämfört med samma månad 2023, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker uppgick under januari till 3,8 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex, det gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till 1,3 procent.

– Detta är andra månaden i rad som omsättningen rensat för inflation ökar i dagligvaruhandeln. Trots att detta är en positiv tendens kvarstår faktum att många hushåll har en ansträngd ekonomi, vilket innebär fortsatt tuffa tider för butikerna, säger Karin Brynell vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i januari till 5,0 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln ökade under månaden med 8,3 procent. Hemleverans ökade med 11,4 procent och upphämtning i butik ökade med 4,3 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i januari till 5,0 procent.

– Årets första månad visade tillväxt för både den fysiska försäljningen och e-handelsförsäljningen. E-handelsandelen uppgick till 5 procent, vilket följer tidigare års mönster med en hög e-handelsandel under januari månad. Det var främst e-handelsförsäljning med hemleverans som drev den positiva utvecklingen för e-handeln, avslutar Karin Brynell. 

Kalendereffekten för januari beräknas till 0,2 procent. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 4,9 procent under januari månad. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till 1,1 procent.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Svensk Dagligvaruhandel

You must be logged in to post a comment Login