All posts tagged "Svensk Dagligvaruhandel"

 • Positiv utveckling i dagligvaruhandeln under årets första månad

  Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 5,1 procent under januari 2024, jämfört med samma månad 2023, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker uppgick under januari till 3,8 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex, det gör...

  • Posted februari 23, 2024
  • 0
 • Regelförenklingar kan sänka matpriset enligt ny rapport

  Svenska livsmedelspriser i butik har inte ökat snabbare än EU-snittet, trots kronförsvagningen och att producentpriser för svenska livsmedel ökat snabbt. Det visar en ny rapport av nationalekonomen Stefan Fölster som publiceras idag. Fölster lyfter även hur en...

  • Posted december 15, 2023
  • 0
 • Försäljningen visar på stabiliserad konsumtion

  Novemberförsäljningen i dagligvaruhandeln visar på stabiliserad konsumtion. Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 5,0 procent under november 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. – Försäljningsutvecklingen hade en något lägre tillväxttakt i november än...

  • Posted december 14, 2023
  • 0
 • Livsmedelsbutikernas lönsamhet sjunker

  Lönsamheten i landets livsmedelsbutiker har halverats, från 3,7 procent i marginal under första halvåret 2022, till 1,7 procent under första halvåret i år. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Det bekräftar de utmaningar som många...

  • Posted september 20, 2023
  • 0
 • Den svaga kronan fortsätter att påverka dagligvaruhandeln

  Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,4 procent under augusti 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. – Prisutvecklingen på livsmedel fortsätter att ligga på en hög nivå, samtidigt som den svenska kronan försvagades...

  • Posted september 16, 2023
  • 0
 • Viktiga sommarmånader för dagligvaruhandeln

  Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 9,4 procent under juni 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. – Försäljningstillväxten inom dagligvaruhandeln i juni förklaras även fortsatt främst av den höga inflationen. Samtidigt pressas butikerna...

  • Posted juli 18, 2023
  • 0
 • Större fokus på frukt och grönsaker

  Dagligvaruhandeln lägger större fokus på frukt och grönsaker, nu lanseras Dagligvaruindex frukt och grönt. Som ett led i arbetet med folkhälsofrågor vill dagligvaruhandeln öka fokus på försäljningen av frukt och grönsaker. Svensk Dagligvaruhandel lanserar därför nu Dagligvaruindex...

  • Posted maj 20, 2023
  • 0
 • Fortsatt minskande volymer i dagligvaruhandeln

  Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,5 procent under april 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker är fortsatt hög och uppgick under april till 16,9 procent enligt...

  • Posted maj 19, 2023
  • 0
 • Den prisjusterade utvecklingen negativ i mars

  Den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln fortsatt negativ i mars. Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 8,9 procent under mars 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker är fortsatt...

  • Posted april 18, 2023
  • 0
 • Fortsatt pressat läge för dagligvaruhandeln under februari

  Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 9,1 procent under februari 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Ökningen väger inte upp för den ännu högre prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker som i februari...

  • Posted mars 19, 2023
  • 0