Livsmedelsbutikernas lönsamhet sjunker

By on 20 september, 2023
Arkivbild

Lönsamheten i landets livsmedelsbutiker har halverats, från 3,7 procent i marginal under första halvåret 2022, till 1,7 procent under första halvåret i år. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Det bekräftar de utmaningar som många livsmedelsbutiker nu står inför ,och motsäger en stor del av den samhällsdebatt som pågått kring matpriser och dagligvaruhandeln det senaste året.

Det finns idag drygt 3 000 livsmedelsbutiker i Sverige. Butiker som förutom att erbjuda ett brett utbud av livsmedel erbjuder andra samhällsviktiga tjänster som paketutlämning och receptfria läkemedel och som dessutom är en viktig arbetsgivare, inte minst för unga.

Det senaste året har varit utmanande, med stigande kostnader i alla led och inte minst en historiskt svag valuta. Konkurrensen om den pressade konsumenten har pressat ner de redan låga marginalerna, något som bekräftas i nyligen publicerad statistik.

Enligt SCB minskade rörelsemarginalen i livsmedelsbranschen som helhet från 6,2 procent under första halvåret 2022 till 5,8 procent under motsvarande period i år. Och det är framför allt inom dagligvaruhandelns butiker som lönsamheten försvagats, från 3,7 procent till 1,7 procent.

Men även i partihandeln och hos grossist, minskade lönsamheten, från 4,9 procent till 4,1 procent. Livsmedelsindustrin såg en marginell marginalökning, medan det inom jordbruk, jakt och fiske var en tydligare ökning.

– SCB:s siffror bekräftar det dagligvaruhandeln har sagt hela tiden, och motsäger det många politiker och opinionsbildare hävdat att dagligvaruhandeln passat på att höja priserna mer än nödvändigt och skott sig på inflationen. Det är tvärtom, dagligvaruhandelns butiker verkar på en konkurrensutsatt marknad och har inte kunnat öka priserna i samma utsträckning som de själva fått kostnadsökningar. Det har därmed i själva verket motverkat ännu högre prisökningar och inflation, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex har under hela 2023 visat på samma sak, försäljningsökningen i dagligvaruhandeln är helt driven av inflationen. Nu senast i augusti steg försäljningen i dagligvaruhandeln med 6,4 procent, men med en livsmedelsinflation på 9,2 procent borträknad kan den prisjusterade försäljningsutvecklingen estimeras till -2,8 procent.

– Vi fortsätter se minskande volymer i dagligvaruhandeln när en mycket priskänslig konsument köper färre eller billigare varor. Utöver det har butikerna fått kraftigt ökande kostnader för personal, lokal, energi, säkerhet, stöld, svinn med mera. Detta påverkar butikens marginaler negativt och skapar en stor press framåt, avslutar Karin Brynell.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Svensk Dagligvaruhandel

You must be logged in to post a comment Login