All posts tagged "Lönsamhet"

 • Utvärderingen av livsmedelsstrategin visar på ökad produktion

  Utvärderingen av livsmedelsstrategin visar på ökad produktion och små förändringar i lönsamhet. Den årliga uppföljningen av livsmedelsstrategin, som visar utvecklingen i livsmedelskedjan mellan åren 2016 och 2021, visar på en ökad produktion i livsmedelskedjan som helhet och...

  • Posted mars 25, 2023
  • 0
 • Trots oro och höga kostnader ökar lönsamheten i lantbruket

  2022 har präglats av stigande priser på energi och insatsvaror samt en ökad inflation. Trots detta ökar lönsamheten inom driftsinriktningarna mjölk, gris och växtodling 2022. För nötköttsproducenter väntas däremot lönsamheten sjunka något under året. Prognosen för kommande...

  • Posted november 17, 2022
  • 0
 • SJ är åter lönsamt och investerar stort

  En kraftigt ökad efterfrågan på klimatsmarta och bekväma tågresor gör att SJ kommit tillbaka till normala nivåer efter pandemin och är åter lönsamt efter två förlusttyngda år. Under kvartalet ökade samtliga kundsegment sitt resande med SJ. Sammantaget...

  • Posted juli 16, 2022
  • 0
 • Ökad konkurrenskraft och lönsamhet är målet med livsmedelssatsning

  Stärkta förutsättningarna för en ökad konkurrenskraft och större lönsamhet för de regionalt producerade livsmedelsprodukterna och -tjänsterna. Det är den förhoppning som ledamöterna i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd har när de tilldelar den ekonomiska föreningen Agro Örebro...

  • Posted februari 11, 2022
  • 0
 • Låg lönsamhet stoppar nödvändiga investeringar

  Snabbt stigande råvarukostnader kommer inom kort leda till höjda matpriser. Svenska livsmedelsproducenter vill investera mer i automatisering och nya produktionslinjer men hindras av låg lönsamhet och kompetensbrist. Det är huvudnyheterna i Livsmedelsföretagens senaste Konjunkturbrev. Det som sticker...

  • Posted september 21, 2021
  • 0
 • När vi mår bra på jobbet ökar lönsamheten

  Organisationer som har en bra arbetsmiljö är 14 procentenheter mer lönsamma än organisationer som har en dålig arbetsmiljö. Det visar data från undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future som har kartlagt hur psykosociala faktorer som stress, återhämtning, konflikter,...

  • Posted augusti 30, 2021
  • 0
 • Minskad omsättning och lönsamhet för vartannat företag

  Många företag har ställt om under pandemin. Satsningar på digitalisering, nya kundgrupper och försäljningskanaler har varit vanliga åtgärder för att hantera krisen. Samtidigt rapporterar vartannat företag en minskad omsättning och lönsamhet senaste året, det visar en ny undersökning från Tillväxtverket. Undersökningen som...

  • Posted april 26, 2021
  • 0
 • Den svenska livsmedelsproduktionen ökar men lönsamheten är oförändrad

  Målet med Livsmedelsstrategin som antogs av Riksdagen år 2017 är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel i Sverige ökar på ett hållbart sätt. Den årliga uppföljningen av utvecklingen i livsmedelskedjan visar att produktionen fortsätter...

  • Posted mars 28, 2021
  • 0
 • Gemensam dataplattform ökar lönsamhet, hållbarhet och innovation

  Den digitala utvecklingen inom lantbruket går allt snabbare och systemen i lantbrukarens verksamhet blir mer och mer avancerade. Med lantbrukarna i centrum har Hushållningssällskapet, Lantmännen, LRF och Växa Sverige träffat ett samarbetsavtal för att skapa Lantbrukets Dataplattform...

  • Posted maj 17, 2020
  • 0
 • Hållbart lantbruk i balans måste vara lönsamt

  Visste du att det svenska lantbruket är bland de bästa i världen? När vi pratar hållbarhet. Det gäller att odla i balans med klimat och natur. I podden Bonden& jag berättar Håkan Walhstedt på Hidinge gård utanför...

  • Posted april 16, 2020
  • 0