Svenska hushåll spenderar allt mindre på livsmedel

By on 16 april, 2024
Arkivbild

Mat på bordet har i alla tider varit en nödvändighet. Men trots att en kraftigt ökad köpkraft hos svenska hushåll har inneburit att hushållen över tid ökat sin konsumtion, har andelen de spenderar på livsmedel och alkoholfria drycker samtidigt minskat rejält.

Det visar en ny rapport Svensk Dagligvaruhandel tagit fram och som publiceras idag.

I början av 1900-talet uppgick livsmedelsutgifterna för ett svenskt genomsnittshushåll till 44 procent av de totala inkomsterna, samma siffra år 1952 var 33 procent. Idag utgör den bara cirka 13 procent av hushållens totala utgifter. Internationellt syns liknande tendenser som i Sverige.

De flesta jämförbara europeiska länder har precis som Sverige upplevt långsiktig ekonomisk tillväxt och därmed större disponibla inkomster, medan en allt lägre andel läggs på livsmedel.

– Om vi hade lagt lika stor andel på livsmedel i dag som vi gjorde i början av 1900-talet hade hushållens utgifter för mat varit cirka 16 000 kr per månad. I stället köper hushåll idag livsmedel för ungefär 4 600 kr per månad, och har i stället ökat sin konsumtion av andra varor där den enskilt största delen går till boende. Men trots att dagligvaruhandeln idag tar en mindre andel av hushållens totala konsumtion är det viktigt att förstå att totalkonsumtionen har vuxit så pass mycket att livsmedelsbranschen också växer, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Den största andelen av den disponibla inkomsten läggs i dag på boendet, som i snitt står för 24 procent av hushållens utgifter. Bland övriga stora kostnadsposter finns också rekreation och kultur, bland annat representeras av datorer och böcker, som står för 12 procent.

Transporter och fordon står för 12 procent och övriga varor och tjänster, bland annat representeras av personliga hygienartiklar och försäkringar, står för 11 procent. Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice står för 7 procent. Den disponibla hushållsinkomsten har växt med cirka 70 procent mellan 1995 och 2022.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Svensk Dagligvaruhandel

You must be logged in to post a comment Login