Fler i arbete och fler utan inkomst

By on 5 november, 2023
Arkivbild

Fler i arbete och fler utan inkomst när bedömningen av sjukpenning skärps, Under perioder som bedömningen för att bli beviljad sjukpenning skärps, har fler personer sin huvudsakliga inkomst från arbete efter att ha haft sjukpenning.

Samtidigt ökar andelen personer som har låg eller ingen inkomst, det visar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

ISF har granskat hur förändringar i sjukförsäkringens regelverk mellan 2008 och 2019 har påverkat försörjningssituationen för personer som haft sjukpenning. Under perioden har Försäkringskassans tillämpning av regelverket för sjukpenning varierat mellan att vara mer strikt och mer generös.

– Förändringarna i regler och tillämpning grundar sig i variationen i den svenska sjukfrånvaron. När sjukfrånvaron och utgifterna för sjukförsäkringen ökar inriktas politiken på att bryta utvecklingen, vilket påverkar hur Försäkringskassan bedömer rätten till sjukpenning, säger Jens Karlsson, projektledare på ISF.

2008 skärptes regelverket och rehabiliteringskedjan med tidsgränser för sjukpenning infördes.

– Regelverket ledde till att fler fick avslag och fick lämna sjukförsäkringen. En större andel personer hade inkomst från arbete under den här tiden, men de med låg eller ingen inkomst ökade också, säger Jens Karlsson.

Det strikta regelverket fick kritik och justerades därför från 2010 samtidigt som styrningens fokus på regeltillämpning nedtonades.

– Vi ser därefter en period av generösare tillämpning från Försäkringskassan. Sjukfrånvaron steg och andelen personer med sjukpenning ökade, samtidigt som andelen med arbetsinkomster minskade. Som följd vändes fokus 2016 återigen på skärpta bedömningar av rätten till ersättning, säger Jens Karlsson.

Det finns alltså ett samspel mellan sjukfrånvarons utveckling, den politiska styrningen och Försäkringskassans tillämpning. Svängningarna i styrning och tillämpning har påverkat försörjningen för personer som haft sjukpenning under olika perioder.

– Andelen personer med arbetsinkomst är högst under de perioder med striktare tillämpning. Men andelen som har en låg eller ingen inkomst ökar då också. När tillämpningen är mer generös ser vi att färre har arbetsinkomst och att fler i stället har sjukpenning, säger Jens Karlsson.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Inspektionen för socialförsäkringen
Rapportens titel: Konsekvenser av rättsliga förändringar i sjukförsäkringen. En granskning av rättsliga förändringar inom sjukpenning, rehabiliteringspenning och SGI och dess påverkan på sysselsättning och försörjning, ISF Rapport 2023:10

You must be logged in to post a comment Login