All posts tagged "Bedömning"

 • Flygets återhämtning saktar in

  Passagerartrafikens återhämtning efter pandemin mattas tillfälligt av under nästa år, ett oroligt omvärldsläge och en förväntad lågkonjunktur ligger bakom bedömningen i Transportstyrelsens nya passagerarprognos för åren 2022-2028. Vårens prognos över flygbranschens passagerarsiffror har skrivits ned för 2023....

  • Posted oktober 3, 2022
  • 0
 • SOS Alarm byter system för bedömning av vårdsamtal

  Ett nytt medicinskt beslutsstöd har implementerats hos SOS Alarm över hela Sverige. När en person med vårdbehov ringer 112 får SOS-operatören stöd i att bedöma symptom och att ställa rätt frågor för att ringa in sjukdomsbilden så...

  • Posted februari 26, 2022
  • 0
 • Färre särskilt utsatta områden enligt polisens bedömning

  Polisen skapar kontinuerligt lägesbilder av hur kriminella påverkar lokalsamhället och utsatta områden. Polismyndighetens bedömning är att det totala antalet utsatta områden har ökat något men att antalet särskilt utsatta områden har minskat. Sammanlagt bedömer nu polisen att...

  • Posted oktober 14, 2021
  • 0
 • AI och ögonspårning ska hjälpa läkare bedöma patienters lämplighet i trafiken

  Med hjälp av artificiell intelligens och ögonspårning ska läkare få ett objektivt underlag för att kunna fatta bättre beslut om patienters medicinska lämplighet att ha körkort. Det är målet för nya AI-projektet Dash vid Örebro universitet. –...

  • Posted september 6, 2021
  • 0
 • Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli – nu öppnas det upp mer

  Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19, Folkhälsomyndigheten bedömer därför att föreslagna anpassningar av smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras. Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa...

  • Posted juni 28, 2021
  • 0
 • Innan akutpatienter släpps in på USÖ blir de bedömda

  Utanför akutmottagningen har det under fredagen satts upp ett tält (gult) utanför entrén där det ska göras en första bedömning, sortering göras av patienter innan de skickas vidare, enligt svt.se. Tanken är att tältet ska fungera som...

  • Posted mars 14, 2020
  • 0
 • Lärare uppskattar nationella prov

  De nationella proven är uppskattade, användbara och ger ett gott stöd vid bedömning och betygssättning. Det svarar de drygt 13 000 lärare som fyllt i den årliga enkäten om de nationella proven under läsåren 2016/2017 och 2017/2018....

  • Posted oktober 5, 2019
  • 0
 • Risk att patienter inte bedöms efter samma kriterier

  Den manual som många länder bedömer psykiska sjukdomar utifrån är etnocentrisk och utgår från ett västerländskt perspektiv. Trots att manualen reviderats med intention att ges ”en större kulturell känslighet”. Det visar Anna Bredström vid Linköpings universitet i...

  • Posted juni 10, 2018
  • 0
 • Bättre bedömning av patienters symtom och förbättrad användning

  Bättre bedömning av patienters symtom och förbättrad användning av ECT är några resultat som presenteras i Kvalitetsregister ECT:s årsrapport. – Kvalitetstregister ECT är ett nationellt kvalitetsregister som samlar in och bearbetar information om effekterna av behandling med...

  • Posted september 22, 2017
  • 0
 • Björn Tolgfors ger alternativ till ”magkänslan” för att bedöma elever på idrottslektioner

  Tidigare forskning har i stor utsträckning slagit fast hur bedömning och feedback i ämnet idrott och hälsa borde vara, Björn Tolgfors har istället undersökt vad som faktiskt händer i undervisningen och hur bedömningen påverkas av samspelet mellan...

  • Posted maj 17, 2017
  • 0