Arbetet mot illegala sprängningar intensifieras

By on 10 oktober, 2023
Arkivbild

Regeringen har beslutat att ge myndigheterna som ingår i nationellt forum för sprängämnessäkerhet i uppdrag att driva på, intensifiera och utveckla arbetet med att förebygga och förhindra illegala sprängningar.

Samordnande myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Regeringen har även beslutat att hantera frågan om ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor i ett snabbspår. Målsättningen är att ha ett ändamålsenligt register på plats den 1 juli nästa år.

Den grova organiserade brottsligheten har under alltför lång tid fått utrymme att växa och de kriminella gängens yttersta uttryck är nu skjutningar och sprängningar. Och det händer oftare och i hela landet.

De kriminellas tillgång till explosiva varor behöver strypas. Regeringen ökar nu tempot i arbetet mot sprängdåd genom att myndigheterna som ingår i nationellt forum för sprängämnessäkerhet får i uppdrag att intensifiera och utveckla arbetet med att förebygga och förhindra illegala sprängningar.

MSB ska samordna arbetet i forumet så svenska myndigheter ska:

  • Vidta åtgärder för att stärka efterlevnaden av befintliga regelverk
  • Föreslå åtgärder för att förhindra illegal hantering av sprängämnen.
  • Identifiera sårbarheter som gör att sprängämnen riskerar att hamna i kriminella händer och vidta skyndsamma åtgärder för att hindra detta.
  • Bedöma möjliga metoder för märkning av sprängämnen
  • Stärka samarbetet med kommunerna och relevanta aktörer inom berörda branscher
  • Stärka det internationella samarbetet på området

En delredovisning ska lämnas senast den 12 januari 2024 och slutredovisningen ska lämnas senast den 1 oktober 2024.

Utöver detta hanterar regeringen i ett snabbspår författningsändringar för få ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor på plats. Målsättningen är att ett sådant tillståndregister ska vara på plats den 1 juli 2024.

Registret ska vara ett viktigt verktyg för att kunna stoppa den illegala hanteringen av sprängämnen. Registret kommer att ge en bättre bild över de sprängämnen som finns, och motverka att de hamnar i orätta händer.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet, Försvarsdepartementet, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login