Mariebergsområdet utvecklas gör plats för fler verksamheter

By on 23 oktober, 2023
Karta över arbetsområdet.
Bild: Örebro kommun

I början av november påbörjar Örebro kommun ett arbete för att utveckla Mariebergsområdet, och göra plats för fler verksamheter i den norra delen av området. Under våren 2024 inleder sedan Trafikverket ett arbete för att bygga en ny trafikplats på E20, som samordnas med arbetet för det nya verksamhetsområdet.

För att möta den starka utvecklingen och förfrågan av verksamhetstomter, utvecklar Örebro kommun den norra delen av Mariebergsområdet. Här kommer det att byggas åtta nya tomter och den befintliga Säljarevägen förlängs.

– Örebro är en kommun som växer, många människor vill flytta hit och många företag vill etablera sig och växa här. Det är därför roligt att vi nu kan ta dessa steg framåt för en utveckling av Mariebergsområdet som bidrar till fler arbetstillfällen i ett växande Örebro, säger Kemal Hoso (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– För att kunna bygga det nya verksamhetsområdet behöver vi också bygga nya gator, gång- och cykelbanor samt vatten- och avloppsledningar. Det kommer att vara byggtrafik i området och under perioder kan vi behöva leda om trafiken, men det går att ta sig fram under hela byggnationen, berättar Caroline Hellund, projektledare, Teknik- och serviceförvaltningen.

Karta över arbetsområdet.
Bild: Örebro kommun

Framkomlighet under byggtiden

Under byggtiden kommer fordonstrafiken kunna passera längs Mosåsvägen/Kumlavägen som vanligt, men under perioder sker det omledning och sänkta hastigheter. Gående och cyklister längs Mosåsvägen/Kumlavägen kan komma att ledas om under perioder och uppmanas att följa aktuell skyltning på plats.

Busshållplatserna Kumlavägen, Mobackavägen och Hjälmarberget kommer att trafikeras under byggnationen. Under en kortare tid kommer hållplats Mobackavägen vara avstängd. Resenärer hänvisas då till hållplatserna Hjälmarberget och Kumlavägen.

Arbetet samordnas med Trafikverket

Under våren 2024 påbörjar Trafikverket arbetet med en ny trafikplats på E20 mellan trafikplatserna Adolfsberg och Marieberg, som ska bidra till en ökad trafiksäkerhet och minskad risk för köbildning. Samtidigt bygger Örebro kommun ut det kommunala vägnätet för att ansluta till den nya trafikplatsen på E20.

Tidplan

Arbetet med det nya verksamhetsområdet börjar under vecka 44, med etablering och förberedelser inför arbetet, och beräknas vara färdigt sommaren 2025. Den nya trafikplatsen som Trafikverket börjar bygga under våren beräknas vara färdig i slutet av 2025.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login