Arbetet mot välfärdsbrottslighet och oseriösa aktörer stärks

By on 6 december, 2023
Arkivbild

Arbetet mot välfärdsbrottslighet och oseriösa aktörer i vården ska stärkas, ekonomisk brottslighet är en växande del av den organiserade brottsligheten. Inom vården blir välfärdsbrottsligheten mer och mer märkbar.

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag kartlägga och analysera kommuners och regioners arbete, mot välfärdsbrottslighet i hälso- och sjukvården och tandvården samt att föreslå åtgärder som kan stärka detta arbete.

– Att oseriösa aktörer utnyttjar ersättningssystemen för att finansiera kriminalitet, vilket också kan innebära att patienter riskerar att få bristfällig vård, är helt oacceptabelt. Kommunerna och regionerna måste få rätt stöd för att kunna förhindra och hantera den här ökande typen av brottslighet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Ett aktivt förebyggande arbete med en tydlig process är en förutsättning för att kommuner och regioner ska kunna upptäcka och hantera välfärdsbrottsligheten. Det finns därmed ett behov av att kartlägga och utvärdera hur kommunerna såväl som regionerna arbetar med att förebygga välfärdsbrottslighet i hälso- och sjukvården inom ramen för befintlig lagstiftning samt i vilken utsträckning det finns behov av ytterligare stöd för att förstärka det arbetet.

I uppdraget till Socialstyrelsen ingår att kartlägga vilka områden och typer av verksamheter som är särskilt utsatta, att analysera konsekvenser för vården och patienterna av detta samt att identifiera vilka insatser som kommuner och regioner gör idag för att hindra välfärdsbrottslighet. Utifrån detta ska Socialstyrelsen identifiera möjligheter att stödja arbetet mot välfärdsbrottslighet i kommuner och regioner samt föreslå åtgärder.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login