Alla inlägg taggade "Vård"

 • Var är reformerna i statsbudgeten

  Sveriges Läkareförbund välkomnar ytterligare fem miljarder till vården i statsbudgeten, men var är satsningarna på läkarkåren som har det största ansvaret för Sveriges patienter. Totalt aviseras 23 miljarder till välfärden i statsbudgeten. Exempelvis går sex miljarder till...

  • Skrivet september 20, 2021
  • 0
 • Lokala team tar vården ett steg närmare patienten – genom bättre strukturer för samverkan

  Patienten är ett gemensamt ansvar – och med det som utgångspunkt har man i den norra länsdelen arbetat med att förbättra den lokala samverkan mellan region och kommuner. Lokala team har skapats för att mer aktivt lyfta...

  • Skrivet september 6, 2021
  • 0
 • Viktigt att vaccinationstäckningen fortsätter öka bland personal i skola, vård och omsorg

  Medarbetare inom skola, vård och omsorg har vaccinerat sig mer eller i lika hög grad som befolkningen generellt. Men det är fortsatt viktigt att fler vaccinerar sig, till exempel yngre lärare och personal på särskilda boenden och...

  • Skrivet september 3, 2021
  • 0
 • Region Örebro län tecknar avtal om köp av vårdtjänster

  Regionstyrelsen fattade i dag beslut om att Region Örebro län ska upphandla specialiserad öppenvård avseende bland annat kirurgi, gastroskopi och gynekologi av Capio Läkargruppen. Avtalet sträcker sig över fyra år med start den 1 april år 2022...

  • Skrivet september 1, 2021
  • 0
 • Få söker återhämtningsstöd för personal inom vård och omsorg

  Fram till den 1 september kan kommuner och regioner ansöka om att få del av regeringens återhämtningsbonus på 295 miljoner. Syftet är att stärka personal inom vård och omsorg och att förebygga ohälsa. Men än så länge...

  • Skrivet augusti 14, 2021
  • 0
 • Mer vård för pengarna efter jourförändring

  Mer vård per betald skattekrona utan att den medicinska kvaliteten har försämrats eller att belastningen på ambulanserna har ökat. Det är resultatet av jourförändringarna vid akutmottagningen på Lindesbergs lasarett enligt den uppföljning som ska presenteras för Region...

  • Skrivet juni 7, 2021
  • 0
 • Momsutredning valde den fega och svåra vägen 

  Nu har utredningen för ”Mervärdesskatt för inhyrd personal för vård och social omsorg” (SOU 2021:40) överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningens uppdrag var att se över hur man ska kunna ändra momsreglerna i Sverige så att de harmoniserar med våra grannländer och EU-rätten. I EU är sjukvård...

  • Skrivet juni 2, 2021
  • 0
 • Ingen ska vara rädd för att dö under sin förlossning

  Fortfarande dör en kvinna varannan minut till följd av komplikationer vid graviditet eller förlossning. Pandemin har försvårat en redan oacceptabel situation och värst drabbade är kvinnor som lever i fattigdom och på landsbygden. På Mors dag uppmärksammar...

  • Skrivet juni 2, 2021
  • 0
 • Coronapandemin ger längre väntetider i Örebro

  Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Även i Örebro är långa väntetider betydligt fler. Men de senaste siffrorna visar tecken på återhämtning. Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan...

  • Skrivet maj 30, 2021
  • 0
 • Ny organisation ska stödja omställningen i vården

  Från och med den 1 januari 2021 är vårdverksamheterna i Region Örebro lLän organiserade i nya områden. Förvaltningen har gått från tio områden till fyra – i syfte att undanröja hinder för samverkan och för att kunna...

  • Skrivet maj 27, 2021
  • 0