All posts tagged "Vård"

 • Över 6 miljarder kronor 2023 till omställningen

  Över 6 miljarder kronor 2023 till omställningen för en god och nära vård, regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit en överenskommelse för 2023 gällande God och nära vård. I överenskommelsen avsätter regeringen 6 394...

  • Posted januari 29, 2023
  • 0
 • Vården ska utgå från individen

  Ny forskarskola om hur vården ska utgå från individen, och förebygga sjukdomar. Svensk sjukvård arbetar med att omvandla synen på människor från att vara passiva patienter till att bli aktiva individer, och lägga större tyngd på att förebygga...

  • Posted december 9, 2022
  • 0
 • En jämlikare vård är målet med ny pilotstudie

  Hur ska Region Örebro län ta hand om de vuxna personer som har komplexa funktionsnedsättningar på bästa sätt? Svaret på den frågan ska förhoppningsvis ges i den pilotstudie som efter beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden nu ska...

  • Posted december 5, 2022
  • 0
 • Satsningar för bättre vård och ökad folkhälsa

  Regeringen kraftsamlar för en bättre hälso- och sjukvård och för en ökad folkhälsa. I budgetproposition för 2023 föreslår regeringen satsningar på vård och omsorg som bland annat handlar om att ge vård i tid och jämlik vård...

  • Posted november 1, 2022
  • 0
 • Ett blodprov efter skallskada

  Över 90 procent av alla skallskador klassas som milda, ändå har över hälften av patienterna problem sex månader efter skadan. Örebroforskare har lagt grunden till ett enkelt blodprov som identifierar de patienter som behöver mer vård. –...

  • Posted oktober 24, 2022
  • 0
 • Sverige fortsätter tappa mark inom strålbehandling

  Strålning är en av de effektivaste behandlingarna vid cancer och bidrar till 30 procent av all bot mot sjukdomen. Trots detta är kompetensförsörjningen och forskningsfältet inom området i Sverige mycket eftersatt, visar en ny studie genomförd av...

  • Posted oktober 6, 2022
  • 0
 • Barn vittnar om hur ont det gör

  Barn vittnar om hur ont det gör – forskare ska undersöka hur tejp och plåster används i vården, det kan göra riktigt ont att rycka loss tejpen eller plåstren som barn fått på sjukhuset. Nu ska forskare...

  • Posted september 28, 2022
  • 0
 • Johan Schnürer i debattartikel

  Johan Schnürer i debattartikel: ”Mer forskning krävs för bättre vård”. ”Öka de statliga investeringarna i medicinsk forskning – för att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård” I Aftonbladet argumenterar rektor Johan Schnürer tillsammans med andra...

  • Posted september 16, 2022
  • 0
 • Kön till vård ska kortas

  Nu ska den kö till operation och behandling som vuxit fram under pandemin tas om hand. – Det är en prioriterad uppgift att arbeta med den vård som skjutits upp till följd av covid-19, säger Karin Sundin...

  • Posted september 7, 2022
  • 0
 • Stora brister i vården för tortyröverlevare

  Röda Korset larmar, stora brister i vården för tortyröverlevare visar ny kartläggning. Tortyr är ett brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som regleras i flera internationella konventioner, studier visar att många av de som flytt...

  • Posted juli 2, 2022
  • 0