Alla inlägg taggade "Vård"

 • Unik satsning på akut- och traumaavdelning på USÖ – förbättrar för svårt skadade patienter

  Universitetssjukhuset Örebro öppnar nu den nya akut- och traumaavdelningen, satsningen är ett led i att skapa Traumacentrum Örebro. På den nya avdelningen utgår arbetet från den skadade patienten där olika yrkeskategorier tillsammans skapar kontinuitet och trygghet i...

  • Skrivet november 15, 2021
  • 0
 • Värdighetsbevarande vård får äldre personer att känna sig sedda

  Ett särskilt arbetssätt inom den palliativa vården – med fokus på att bevara värdighet – bidrar till att äldre personer känner sig sedda. Arbetssättet gör det också möjligt att hantera ensamhet hos äldre personer som upplever den....

  • Skrivet oktober 7, 2021
  • 0
 • Var är reformerna i statsbudgeten

  Sveriges Läkareförbund välkomnar ytterligare fem miljarder till vården i statsbudgeten, men var är satsningarna på läkarkåren som har det största ansvaret för Sveriges patienter. Totalt aviseras 23 miljarder till välfärden i statsbudgeten. Exempelvis går sex miljarder till...

  • Skrivet september 20, 2021
  • 0
 • Lokala team tar vården ett steg närmare patienten – genom bättre strukturer för samverkan

  Patienten är ett gemensamt ansvar – och med det som utgångspunkt har man i den norra länsdelen arbetat med att förbättra den lokala samverkan mellan region och kommuner. Lokala team har skapats för att mer aktivt lyfta...

  • Skrivet september 6, 2021
  • 0
 • Viktigt att vaccinationstäckningen fortsätter öka bland personal i skola, vård och omsorg

  Medarbetare inom skola, vård och omsorg har vaccinerat sig mer eller i lika hög grad som befolkningen generellt. Men det är fortsatt viktigt att fler vaccinerar sig, till exempel yngre lärare och personal på särskilda boenden och...

  • Skrivet september 3, 2021
  • 0
 • Region Örebro län tecknar avtal om köp av vårdtjänster

  Regionstyrelsen fattade i dag beslut om att Region Örebro län ska upphandla specialiserad öppenvård avseende bland annat kirurgi, gastroskopi och gynekologi av Capio Läkargruppen. Avtalet sträcker sig över fyra år med start den 1 april år 2022...

  • Skrivet september 1, 2021
  • 0
 • Få söker återhämtningsstöd för personal inom vård och omsorg

  Fram till den 1 september kan kommuner och regioner ansöka om att få del av regeringens återhämtningsbonus på 295 miljoner. Syftet är att stärka personal inom vård och omsorg och att förebygga ohälsa. Men än så länge...

  • Skrivet augusti 14, 2021
  • 0
 • Mer vård för pengarna efter jourförändring

  Mer vård per betald skattekrona utan att den medicinska kvaliteten har försämrats eller att belastningen på ambulanserna har ökat. Det är resultatet av jourförändringarna vid akutmottagningen på Lindesbergs lasarett enligt den uppföljning som ska presenteras för Region...

  • Skrivet juni 7, 2021
  • 0
 • Momsutredning valde den fega och svåra vägen 

  Nu har utredningen för ”Mervärdesskatt för inhyrd personal för vård och social omsorg” (SOU 2021:40) överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningens uppdrag var att se över hur man ska kunna ändra momsreglerna i Sverige så att de harmoniserar med våra grannländer och EU-rätten. I EU är sjukvård...

  • Skrivet juni 2, 2021
  • 0
 • Ingen ska vara rädd för att dö under sin förlossning

  Fortfarande dör en kvinna varannan minut till följd av komplikationer vid graviditet eller förlossning. Pandemin har försvårat en redan oacceptabel situation och värst drabbade är kvinnor som lever i fattigdom och på landsbygden. På Mors dag uppmärksammar...

  • Skrivet juni 2, 2021
  • 0