Tillsynen av arbetet mot mäns våld mot kvinnor stärks

By on 1 december, 2023
Arkivbild

Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck stärks med drygt 8 miljoner kronor.

Myndigheten har sedan 2021 ett uppdrag inom samma område, för 2023 ligger sedan tidigare 10 miljoner kronor.

– Inspektionen för vård och omsorgs uppdrag är centralt för att utveckla kommunernas och hälso- och sjukvårdens insatser mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Underlaget kommer att vara värdefullt när regeringen nu växlar upp arbetet mot våldet ytterligare, säger Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

Uppdraget till IVO syftar till att tillsynen ska bli mer förebyggande och riskbaserad samt bidra till ett lärande för berörda aktörer.

Inom ramen för uppdraget ingår även att genomföra tillsynsinsatser.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login