Rudbecksgatan öppnas

By on 6 december, 2023
Busskörfält och mittförlagda hållplatser med nya väderskydd vid Eyra idrottsområde (tidigare Behrn Arena).
Foto: Fredrik Kellén

Arbetet längs Rudbecksgatan är ett av de mest omfattande i centrala Örebro på många år, och in i det sista sker arbete för att bli färdiga. På lördag kväll börjar arbetet med att ta bort avstängningsmaterial, för att kunna öppna helt på måndag.

– Vi har otroligt många arbetare på plats som arbetar in i det sista för att vi ska bli klara. Sista tidens kyla och snöfall har dock gjort att samtliga delar inte kommer vara helt klara när vi öppnar, till exempel återstår asfaltering av ett par gång- och cykelbanor. Det arbetet kommer i stället göras under våren, förklarar projektledare Philip Kabunga.

Söndag 10 december återgår kollektivtrafiken till ordinarie körvägar enligt tidtabell.

Det innebär att följande hållplatser öppnas för på- och avstigning:

  • Eyra idrottsområde (tidigare Behrn Arena).
  • Våghustorget, Olof Palmes torg.
  • Drottninggatan.
  • Kulturkvarterets läge för regiontrafik (läge C).

De tillfälliga hållplatserna på Kungsplan och Trädgårdsgatan tas bort.

Måndag 11 december kan fordonstrafik trafikera hela sträckan och samtliga gång- och cykelbanor är öppna. Ett fåtal gång- och cykelbanor längs sträckan kommer vara grusade eller inte helt färdigasfalterade.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla örebroare för deras tålamod under byggtiden och för att de följt våra rekommendationer om att välja en annan väg. Det har gjort att vi kunnat ha en trygg trafikmiljö för både trafikanter och arbetare på en väldigt trång yta, säger Philip Kabunga.

Sträckan från Brickebacken till Våghustorget är klar för snabbussar

Hela Rudbecksgatan är nu anpassad för det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar, BRT, blivande Citylinjen. Det innebär att större delen av stråket från Brickebacken till Våghustorget är färdigt.

– Rudbecksgatan är en av Örebros mest trafikerade gator och därför är det otroligt viktigt att gatan nu är anpassad för Citylinjen. Bussen har fått mittplacerade hållplatser och eget körfält längs hela Rudbecksgatan och även fått prioritet i trafikkorsningar. Dessa åtgärder, tillsammans med hög turtäthet, gör att bussen blir ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen, säger Henrik Emilsson, projektledare för BRT på Örebro kommun.

– När vi nu öppnar hela sträckan, från Brickebacken till Våghustorget förbättras framkomligheten avsevärt för kollektivtrafiken. Bussarna blir snabbare och mer punktliga under hela dygnet, men särskilt under tider med hög trafik. Anledningen är att bussarna inte fastnar i köer och trafikkorsningar. De nya busskörfälten gagnar även blåljusmyndigheter som kommer fortare fram jämfört med innan ombyggnaden, säger Jan Berglöf, projektledare för BRT på Region Örebro län.

Under 2024 fortsätter arbetet med att anpassa Östra Bangatan för Citylinjen, som är delsträcka 7-8 av den första etappen mellan Brickebacken och Tegnérlunden.

Vatten- och avloppsledningar och serviser har förnyats

Drygt 2400 meter vatten- och avloppsledningar samt serviser har bytts längs Rudbecksgatan, mellan Rådmansgatan och Fabriksgatan.

– Vi har förnyat huvuddelen av vatten- och avloppsledningarna på en av Örebros största gator för en lång tid framåt och bidragit till att vattnet finns där i vardagen, oavsett om det är för att kunna laga mat eller fylla ett dricksglas. Tidigare har de gamla ledningarna fått återkommande vattenläckor och akuta utryckningar och underhållsarbete, som påverkat framkomligheten längs Rudbecksgatan och kostat mycket pengar, säger Joakim Skog, projektledare för förnyelse av vatten och avlopp.

Underhållsbehovet av vatten- och avloppsledningar är fortsatt stort.

– I Örebro finns drygt 190 mil kommunala vatten- och avloppsledningar och ungefär 13 mil kommer behöva bytas inom de kommande tio åren. Ledningar som har till exempel vattenläckor eller problem med stopp i avloppet prioriteras, men även de arbeten som kan samordnas med andra planerade arbeten, säger VA-ingenjör Tove Dahlström.

Tryggare miljö med bättre belysning

För att skapa en tryggare miljö för gående och cyklister under årets mörka månader har belysningen förbättrats mellan Trädgårdsgatan och Engelbrektsgatan. Åtgärden bidrar dessutom till att minska driftskostnaden för belysningen i city.

Även trafiksäkerheten har förbättrats. På Våghustorget har det gjorts en ny cykelparkering, där det går att låsa fast cykeln mot ramen och där det finns plats även för lådcyklar. Det har också gjorts en tydligare gräns mellan parkeringen och cykelbanan för att göra den mer trafiksäker.

Vid korsningen vid Mogatan har det anlagts en ny mer trafiksäker passage för gående och cyklister och det har gjorts en ny gångbana med belysning genom Margaretalunden.

Detta har gjorts längs Rudbecksgatan

• Nya busskörfält mellan Österplan och Trädgårdsgatan och mittförlagda hållplatser vid Eyra idrottsområde för att bussen ska påverkas så lite som möjligt av svängande trafik i korsningar.

• Nya väderskydd med torräng på taket och förbättrad belysningen vid Våghustorget. Hållplatsen har också fått en ny typ av digital informationsskylt, som visar hur många minuter som är kvar tills bussen anländer.

• Ny cykelparkering på Våghustorget, där det går att låsa fast cykeln mot ramen och där det finns plats även för lådcyklar. Det har också gjorts en tydligare gräns mellan parkeringen och cykelbanan för att göra den mer trafiksäker.

• Förbättrad belysning mellan Trädgårdsgatan och Engelbrektsgatan för att skapa en tryggare miljö under årets mörka månader, samtidigt som åtgärden bidrar till att minska driftskostnaden för belysningen i city.

• Ny trafiksäkrare passage för gående och cyklister vid korsningen vid Mogatan.

• Ny gångbana med belysning genom Margaretalunden.

• Förnyat ungefär 2400 meter vatten- och avloppsledningar mellan Rådmansgatan och Fabriksgatan och bytt serviser, det vill säga ledningar som förbinder en fastighets enskilda ledningar med de stora kommunala ledningarna.

• E.ON har gjort underhåll på befintliga elkablar och lagt nya kablar för att stödja Örebros energiomställning, skapa förutsättningar för ny tillväxt och öka elnätets robusthet.

Rudbecksgatan | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login