All posts tagged "Brister"

 • Örebro kommuns uppföljning av vård- och omsorgsboendet Berggården visar på vissa brister

  Örebro kommun har sedan augusti genomfört en uppföljning av verksamheten på vård-och omsorgsboendet Berggården, som för närvarande drivs av Norlandia Care AB. Uppföljningen, som utgår från det avtal Norlandia har med Örebro kommun, har fokuserat på områdena...

  • Posted september 8, 2021
  • 0
 • Misstanke om brister på Demenscentrum

  Örebro kommun agerar med omedelbara åtgärder efter indikationer om brister på en avdelning på Demenscentrum. Nu utreds eventuella missförhållanden för att få veta om fel har begåtts och extra resurser har satts in för att säkerställa hyresgästernas...

  • Posted maj 27, 2021
  • 0
 • Brister i effektivitet när projektbidrag används för att stärka krisberedskapen

  Staten fördelar varje år runt en halv miljard kronor till myndighetsprojekt som ska förstärka Sveriges krisberedskap och civila försvar. Riksrevisionens granskning visar att det finns en risk för att projektbidragen används för ordinarie verksamhet och därför inte...

  • Posted april 6, 2021
  • 0
 • Yrkesverksamma i transportbranschen trivs trots brister i sociala villkor

  Brister i sociala villkor men också trivsel och yrkesstolthet är gemensamt för många yrkesverksamma inom transportbranschen, det visar en rapport från Transportstyrelsen. Transportstyrelsen har i olika studier uppmärksammat de sociala villkor som råder för yrkesverksamma på sjön,...

  • Posted november 24, 2020
  • 0
 • Brister i var femte lastbil som kontrollerades under trafikveckan

  Resultatet av den nationella trafikveckan med fokus på yrkestrafik visar att var femte lastbil som kontrollerats hade brister. Yrkestrafiken var i fokus under den nationella trafikveckan den 12-18 oktober. Syftet med veckan är att upptäcka bristfälliga fordon...

  • Posted oktober 25, 2020
  • 0
 • 4 av 10 saknar handlingsplan – brister i arbetet för psykisk hälsa i byggbranschen

  Oro på arbetsmarknaden ökar risken för att fler mår dåligt på jobbet. I en enkät till Byggnads skyddsombud uppger fler än var fjärde att psykiska besvär kopplade till läget på arbetsmarknaden har ökat. Nu startar Byggnads ett...

  • Posted september 9, 2020
  • 0
 • Coronakrisen i skolan – bristande åtgärder för lärare i riskgrupp

  De riskgrupper som finns i samhället är underställda speciella rekommendationer, där de som har vissa kroniska sjukdomar i största möjliga mån ska undvika miljöer där de riskerar att smittas. Samtidigt visar Lärarnas Riksförbunds senaste undersökning om coronakrisen...

  • Posted maj 31, 2020
  • 0
 • Hög tid att ta itu med skolans bristande likvärdighet

  Idag presenterade Björn Åstrand sin utredning om ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning på Dagens Nyheters debattsida. Lärarnas Riksförbund ställer sig helt bakom utredningens förslag men menar att det nu är dags att gå längre....

  • Posted april 27, 2020
  • 0
 • Brister i styrning och förvaltning när universitet och högskolor driver holdingbolag

  Riksrevisionen har granskat hur lärosätena driver sina holdingbolag och funnit att brister i styrning och förvaltning innebär att bolagen inte drivs tillräckligt affärsmässigt och effektivt. Bristerna beror delvis på regeringens styrning av universitet och högskolor. På 1990-talet...

  • Posted mars 4, 2020
  • 0
 • 94 tunga fordon med brister i region Bergslagen

  Under föregående vecka genomfördes en förstärkt kontroll av den yrkesmässiga trafiken, det utfördes kontroll av 159 svenskregistrerade tyngre fordon samt 33 utlandsregistrerade i region Bergslagen, 94 fordon visade brister av olika slag. Under samma vecka genomfördes Svenska...

  • Posted februari 21, 2020
  • 0