Många brister hos tandblekningsprodukter

By on 15 februari, 2023
Arkivbild

Att bleka tänderna är en populär behandling som går att göra både hemma och hos tandläkare. Enligt en granskning från Läkemedelsverket hade åtta av tio tandblekningsprodukter brister i innehåll och märkning.

Totalt granskade myndigheten 23 produkter.

Läkemedelsverkets granskning visade att åtta av tio av de granskade produkterna hade en eller flera brister. Det vanligaste felet var märkningsbrister, till exempel att svensk översättning av varningstexter saknades.

Två produkter hade en högre halt väteperoxid än vad som är tillåtet, varav den ena låg högt över tillåtet gränsvärde. Alla bristfälliga produkter är åtgärdade eller borttagna från den svenska marknaden.

– Det här är allvarligt, tandblekningsmedel är en riskprodukt som felanvänd kan leda till skador. Här måste företagen och aktörerna som säljer de här produkterna ta ett större ansvar, säger Charlotte Björkbäck, utredare på Läkemedelsverket.

Utbudet av tandblekningsprodukter är stort och lättillgängligt via webbutiker och digitala marknadsplatser. Tandblekning marknadsförs också flitigt i sociala medier. De produkter som säljs kan vara allt från väletablerade europeiska märken till importerade mindre märken från länder utanför EU där regleringen av kosmetiska produkter ser annorlunda ut, där produkter riskerar att innehålla felaktiga halter och sakna varningstext.

– Det är viktigt att man som konsument är uppmärksam på vilken typ av tandblekningsprodukt man beställer hem och att man följer de instruktioner som medföljer. Om varningstext och bruksanvisning på svenska saknas eller om märkningen är ofullständig ska man inte använda produkten, säger Charlotte Björkbäck.

Resultaten från granskningen är snarlika de som sågs i tillsynen av tandblekningsprodukter som genomfördes 2017. De över lag snarlika resultaten tyder på att branschen är i behov av mer kunskap kring sitt ansvar för produkterna.

Vad du ska tänka på innan du bestämmer dig för att bleka tänderna:

  • Överväg att vända dig till tandläkare om du vill bleka dina tänder. En tandläkare kan avgöra om behandlingen är lämplig för dig.
  • Använd alltid tandblekningsprodukter enligt instruktionerna och var särskilt noga med att ta hänsyn till eventuella varningstexter.
  • Använd inte produkter som saknar korrekt märkning. Kontrollera att produkten har innehållsförteckning, tydliga instruktioner och kontaktuppgifter till en ansvarig person inom EU/EES.
  • Om du handlar via internet, kontrollera att företaget du köper från har svensk postadress, organisationsnummer och telefonnummer.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login