Alla inlägg taggade "Läkemedelsverket"

 • Kraftigt ökad e-handel med hälsoprodukter inte utan risker

  Svenskarnas e-handel har ökat kraftigt. Bara apotekshandeln har ökat med 100% de senaste fyra åren. Undersökningen E-barometern som publicerades nyligen visar också att det är främst äldre personer som börjat köpa hälsoprodukter online. Det är viktigt att...

  • Skrivet september 23, 2021
  • 0
 • Solskyddsprodukter stoppade

  Läkemedelsverkets återkommande tillsyn av solskyddsprodukter visade att sex av femton kontrollerade produkter saknade bevisning för utlovad solskyddseffekt. Ansvariga företag stoppade frivilligt bristande produkter eller såg till att brister rättades. – Det här är allvarligt. Det är viktigt...

  • Skrivet maj 31, 2021
  • 0
 • EMA rekommenderar godkännande av covid-19-vaccinet Comirnaty

  Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar utökat godkännande av covid-19-vaccinet Comirnaty även till att inkludera unga i åldern 12 till 15 år. Till grund för godkännandet ligger en studie som omfattar 2 260 ungdomar i åldern 12 till 15...

  • Skrivet maj 29, 2021
  • 0
 • Elektroniska recept blir huvudregel

  Första maj börjar ett nytt register användas för att hantera elektroniska recept, Nationella läkemedelslistan. Därför införs också nya regler för hur apoteken ska hantera recept. – För de flesta kommer detta inte innebära någon förändring eftersom 99...

  • Skrivet april 15, 2021
  • 0
 • Astra Zenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd

  Som en försiktighetsåtgärd har Folkhälsomyndigheten beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 tills den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utredning om misstänkta biverkningar är klar. Beslutet är en försiktighetsåtgärd som har fattats i samråd...

  • Skrivet mars 16, 2021
  • 0
 • Tydligare uppdatering av rapporterade misstänkta biverkningar

  Läkemedelsverket kommer från och med nu att presentera inrapporterade misstänkta biverkningar av vaccinerna mot covid-19 på ett tydligare sätt som ger en mer representativ bild av rapporteringsläget, uppdateringen kommer att göras veckovis på Läkemedelsverkets webbplats. Tidigare har...

  • Skrivet mars 6, 2021
  • 0
 • Nya säkerhetsrapporter för vaccinerna mot covid-19

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har idag publicerat sina månadsvisa säkerhetsrapporter för två av vaccinerna mot covid-19, Comirnaty (Pfizer BioNTech) och Covid-19 Vaccine Moderna (Moderna). För båda vaccinerna förblir den rekommenderade användningen oförändrad, liksom bedömningen av vaccinernas nytta...

  • Skrivet mars 6, 2021
  • 0
 • Läkemedelsverket startar registerstudier för uppföljning av vacciner mot covid-19

  Regeringen gav i november Läkemedelsverket i uppdrag att fördjupa säkerhetsuppföljningen av vacciner mot covid-19. Detta innebär bland annat att myndigheten ska genomföra en regelbunden och återkommande registerbaserad uppföljning och fördjupade studier med mål att öka möjligheten att...

  • Skrivet januari 15, 2021
  • 0
 • Veckovis sammanställning av inrapporterade misstänkta biverkningar för coronavaccinerna

  Från och med idag publicerar Läkemedelsverket veckovisa sammanställningar av inrapporterade misstänkta biverkningar av vaccin mot covid-19. Viktigt att notera är att vad som återges på sidan är inrapporterad data, som kräver närmare analys innan något eventuellt samband...

  • Skrivet januari 11, 2021
  • 0
 • EMA rekommenderar godkännande av Modernas vaccin mot covid-19

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar ett villkorligt godkännande för Modernas vaccin mot covid-19, vilket är det andra vaccinet mot covid‍-‍19 som rekommenderas för godkännande i EU. EU-kommissionen väntas fatta det formella beslutet om villkorligt godkännande av vaccinet...

  • Skrivet januari 7, 2021
  • 0