All posts tagged "Läkemedelsverket"

 • Var försiktig när du nätshoppar kosmetika

  Just nu pågår Black Friday-handeln. Bland det mest populära att handla på nätet är kosmetiska produkter. Läkemedelsverket uppmanar till vaksamhet för den som tänker fynda dessa produkter på nätet. Att göra ett tryggt köp handlar exempelvis om...

  • Posted november 21, 2022
  • 0
 • Försäljningen av antibiotika till djur har nästan halverats

  Europas länder har sedan år 2011 minskat försäljningen av veterinärmedicinsk antibiotika avsevärt. Enligt data från 25 länder minskade den totala försäljningen med 47 procent mellan åren 2011–2021, och nådde den lägsta siffran som någonsin rapporterats. Allt enligt...

  • Posted november 20, 2022
  • 0
 • Föreslår miljökriterier vid läkemedelstillverkning

  På uppdrag av regeringen föreslår Läkemedelsverket miljökriterier vid tillverkning av läkemedel och tillverkning av aktiv substans, för att minska risker för utsläpp i miljön. Förslaget presenteras i slutrapporten av det regeringsuppdrag om en miljöpremie, som rapporterades den...

  • Posted oktober 31, 2022
  • 0
 • Ingen nedsättning av avgifter för homeopatiska läkemedel

  Läkemedelsverket har beslutat att inte bevilja nedsättning av avgifter för homeopatiska läkemedel. En nedsättning skulle innebära att det inte finns täckning för myndighetens kostnader för granskning och uppföljning av produkterna. Granskning och uppföljning är ett viktigt steg...

  • Posted oktober 12, 2022
  • 0
 • Riskfyllt när ungas ökade konsumtion av läkemedel

  Riskfyllt när ungas ökade konsumtion av läkemedel kombineras med okunskap. Ungas konsumtion av läkemedel ökar. Det syns inte minst i receptförskrivningen av läkemedel som ska motverka psykisk ohälsa. Med ökad konsumtion behövs mer kunskap om läkemedel. Flera faktorer...

  • Posted oktober 10, 2022
  • 0
 • EMA rekommenderar godkännande av covidvaccin mot omikron

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har beslutat att rekommendera EU-kommissionen att godkänna ytterligare ett covidvaccin mot omikron från Pfizer-Biontech. Vaccinet är specifikt mot virusvarianten omikrons undervarianter BA.4 och BA.5. Undervarianterna av omikron, BA.4 och BA.5, är de som...

  • Posted september 13, 2022
  • 0
 • Stor internationell insats mot olagliga läkemedel

  Läkemedelsverket, Tullverket och Polisen har under slutet av juni månad genomfört en gemensam operation mot olagliga läkemedel som skickas till Sverige. Operation Pangea samordnades nationellt av Läkemedelsverket och globalt av Interpol. 94 länder runt om i världen...

  • Posted juli 21, 2022
  • 0
 • Få allvarliga avvikelser i bantningsprodukter

  Läkemedelsverket har tillsammans med åtta kommuner granskat cirka 200 viktminskningsprodukter som marknadsförs till svenska konsumenter. Innehållsdeklarationerna har granskats, och 42 av produkterna har analyserats vid myndighetens laboratorium. Resultaten visar på få allvarliga avvikelser som kan medföra hälsorisker...

  • Posted juni 16, 2022
  • 0
 • Hälsofarliga ämnen i hudkrämer

  Läkemedelsverket har i ett samverkansprojekt med 45 kommuner hittat stora brister och farliga ämnen i hudkrämsprodukter. Hudblekningskrämer utmärker sig i granskningen ─ flera produkter innehöll ingredienser som är hälsofarliga och förbjudna. Totalt kontrollerades 622 produkter varav 271...

  • Posted april 14, 2022
  • 0
 • Första transporten med läkemedel på väg till Ukraina

  Önskan om att få bidra med läkemedel till det ukrainska folket är hög bland svenska företag och organisationer. Under de senaste veckorna har Läkemedelsverket arbetat intensivt med att matcha erbjudanden om läkemedel från svenska aktörer mot de...

  • Posted mars 17, 2022
  • 0