All posts tagged "Läkemedelsverket"

 • Fem tips till dig som ska resa utomlands

  Fem tips till dig som ska resa utomlands med receptbelagd medicin. Många reser utomlands på sommarsemestern, en del behöver ta med sig sin receptbelagda medicin på resan. Läkemedelsverket ger några råd på vägen. Fem tips till dig som ska...

  • Posted juli 6, 2023
  • 0
 • Ditt barns användning av läkemedel börjar med dig

  I dagarna har gymnasieelever i Örebro län tagit studenten. Ryggsäcken är fylld av kunskaper i matematik, svenska, engelska och en rad andra viktiga basämnen. Men grundläggande kunskaper om läkemedelsanvändning saknas, trots att de behövs. Det finns tecken...

  • Posted juni 18, 2023
  • 0
 • Globala folkhälsohot i fokus

  Generaldirektörerna för de europeiska läkemedelsmyndigheterna möts i Uppsala inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU. Dessutom tecknar Läkemedelsverket i veckan ett samarbetsavtal med den ukrainska myndigheten. Och WHO besöker myndigheten för att tala antimikrobiell resistens. En fråga...

  • Posted maj 10, 2023
  • 0
 • Säkra och effektiva vaccin viktigt för folkhälsan

  Miljontals människoliv har räddats sedan vaccinets upptäckt i slutet av 1700-talet. Polio, HPV och mässling är några exempel på sjukdomar som var ett stort bekymmer i Sverige men som idag är mycket ovanliga. Vaccinets väg från idé...

  • Posted april 25, 2023
  • 0
 • Fler kliniska prövningar kräver lagändringar

  Det kommer att krävas stora ansträngningar från alla parter för att bryta den nedåtgående trenden för företagsinitierade kliniska prövningar. Det skriver Läkemedelsverket idag på Dagens Medicin debatt. Antalet ansökningar om klinisk läkemedelsprövning har minskat de senaste 10...

  • Posted april 25, 2023
  • 0
 • Restanmälda läkemedel fortsätter att utmana

  En fortsatt osäker omvärld och ett stort antal infektionssjukdomar som cirkulerat i landet återspeglas i en ökad efterfrågan på läkemedel, som exempelvis febernedsättande och antibiotika. Det framgår av ny statistik för restanmälda läkemedel för första kvartalet 2023....

  • Posted april 19, 2023
  • 0
 • Information om risker vid berusning med lustgas

  Regeringen ger myndigheter i uppdrag att sprida information om risker vid berusning med lustgas, användning av lustgas i berusningssyfte har blivit allt vanligare. Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna får nu i uppdrag att sprida information om risker vid...

  • Posted mars 10, 2023
  • 0
 • Stora risker med att tatuera sig i hemmet

  Läkemedelsverket har fått in oroande signaler om att personer väljer att tatuera sig eller tatuerar andra i hemmet, vilket kan medföra stora risker. Till exempel riskerar man allvarliga infektioner, blodsmitta eller att tatueringsfärgerna innehåller skadliga ämnen. Läkemedelsverket...

  • Posted februari 28, 2023
  • 0
 • Berusning på torrschampo kan vara livsfarligt

  En farlig användning av torrschampo sprider sig där unga andas in drivgasen i berusningssyfte. Men att andas in detta kan vara livsfarligt, varnar Giftinformationscentralen. På flera håll i landet uppmärksammas att unga berusar sig på torrschampo, en...

  • Posted februari 19, 2023
  • 0
 • Många brister hos tandblekningsprodukter

  Att bleka tänderna är en populär behandling som går att göra både hemma och hos tandläkare. Enligt en granskning från Läkemedelsverket hade åtta av tio tandblekningsprodukter brister i innehåll och märkning. Totalt granskade myndigheten 23 produkter. Läkemedelsverkets...

  • Posted februari 15, 2023
  • 0