En klok läkemedelsanvändning börjar med föräldrarna

By on 26 oktober, 2023
Fler borde prata om medicin med sina barn.
Arkivbild

Föräldrar spelar en viktig roll i barns läkemedelsvanor. 65 procent av de tillfrågade föräldrarna till 12–18-åringar, uppger i en ny Novus-undersökning att man pratar om medicin hemma.

Men bara en av fem tar själv initiativet till att prata om medicin med sitt barn.

En klok användning av mediciner innebär exempelvis att bara använda receptfri medicin när det behövs och att dosera rätt. För att unga ska kunna göra det krävs grundläggande kunskap och tidiga goda vanor hemifrån. Där spelar föräldrar en viktig roll.

Fler borde prata om medicin med sina barn

– Vi vet att unga vänder sig till vuxna om de vill ha råd om mediciner. Därför ville vi ta reda på var föräldrarna hämtar sin kunskap och om man pratar om medicin hemma. Resultaten i Novus-undersökningen pekar på att många pratar om medicin hemma men initiativet kommer sällan från föräldrarna. Att ta initiativ och prata om denna hälsofråga är en enkel men viktig insats och här behöver föräldrarna ta en aktiv roll, säger Elin Kimland, Läkemedelsverket.

Det finns en förståelse för att receptfria läkemedel bara ska användas när det behövs. Över hälften av de tillfrågade föräldrarna (57 procent) försöker med vila och vatten först om barnet har ont i huvudet. Det lägger en viktig grund för kloka framtida beslut hos barnet.

Bipacksedeln en viktig kunskapskälla

Så vart vänder sig föräldrarna när de har frågor om receptfria läkemedel för sitt barn? I störst utsträckning läser man bipacksedeln som följer med förpackningen eller tar del av den digitalt. Tre av tio frågar också på sitt apotek.

– Det är bra att majoriteten vänder sig till tillförlitliga källor för mer information. Samtidigt borde siffran vara högre. Alla som tar eller ger ett receptfritt läkemedel ska läsa bipacksedeln. Även receptfri medicin kan ge biverkningar och du behöver vara noggrann med doseringen, precis som med medicin du får på recept. För att undvika risk för överdosering behöver du vara uppmärksam på att det finns flera olika läkemedel med samma substans, exempelvis paracetamol, säger Elin Kimland.

Stort ansvar på föräldern för kloka vanor

Som förälder behöver du ansvara för medicinerna som finns i hemmet. Det kan exempelvis innebära att förvara medicinen inlåst för såväl små som stora barn och att hålla koll på hur mycket som finns av de olika läkemedlen. Det kan också vara att man hjälper sitt barn att ta rätt receptfri medicin i rätt dos.

Något ytterligare man kan göra är att lära sina barn var det finns tillförlitliga fakta om medicin och att säga till om de känner av några biverkningar av medicinen.

Så bygger ni kloka läkemedelsvanor hemma

 • Var ditt barns trygga punkt även när det gäller mediciner.
  Ta ansvaret för mediciner hemma och var delaktig i även tonåringens medicinanvändning. För rätt dosering, kolla på bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen eller online på FASS.
  .
 • Prata med ditt barn om möjliga alternativ till receptfri medicin.
  Det kan handla om allt från förebyggande vanor som fysisk motion och ordentligt med sömn, till sådant som kan hjälpa i stunden exempelvis att ta en promenad, dricka ett glas vatten eller att prova en värmekudde. Behöver du stöd vid diskussion om läkemedel med ditt barn?
  .
 • Öka dina egna kunskaper för att kunna vägleda ditt barn.
  Exempelvis fyller de vanliga substanserna paracetamol och ibuprofen olika funktion för olika värk. Du kan läsa mer om barn och läkemedelsbehandling via länkarna nedan. Om du känner dig osäker kan du alltid ringa Läkemedelsupplysningen på telefon 0771-46 70 10 helgfria vardagar 8.00–17.00.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Läkemedelsverket. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Under perioden 4–9 oktober 2023 gjordes 671 intervjuer med föräldrar till barn 2–18 år.

You must be logged in to post a comment Login