All posts tagged "Läkemedelsanvändning"

 • En klok läkemedelsanvändning börjar med föräldrarna

  Föräldrar spelar en viktig roll i barns läkemedelsvanor. 65 procent av de tillfrågade föräldrarna till 12–18-åringar, uppger i en ny Novus-undersökning att man pratar om medicin hemma. Men bara en av fem tar själv initiativet till att...

  • Posted oktober 26, 2023
  • 0
 • Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

  I ett nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket behandlas de särskilda utmaningar som finns inom barnsjukvård vid ordination, iordningsställande, administrering och uppföljning liksom patientsäkerhetsrisker vid läkemedelsbehandling av barn. Läkemedelsverket anordnade ett expertmöte 2016 där ordination och annan läkemedelshantering till...

  • Posted april 20, 2017
  • 0
 • Hälsa | Stort läkarmöte i Örebro om klok användning av läkemedel

  Under två dagar lär sig nästan 600 läkare i Uppsala-Örebroregionen på Mellansvenskt Läkemedelsforum mer om klok läkemedelsanvändning. Mötet arrangeras den 4-5 februari och hålls för sjunde året i rad. Mötet är numera det största i sitt slag...

  • Posted februari 3, 2015
  • 0