Fortsatt hälsofarligt innehåll i många tatueringsfärger

By on 14 september, 2023
Foto: Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets analyser har flera år i rad visat på hälsofarligt innehåll i tatueringsfärger. Årets tillsynsprojekt visar inte på någon förbättring. Nästan hälften av de undersökta färgerna hade ett eller flera ämnen med halter över de tillåtna koncentrationsgränserna. Utöver innehållsbrister hade 96 procent av tatueringsfärger brister i märkningen.

Läkemedelsverkets analyser har flera år i rad visat på hälsofarligt innehåll i tatueringsfärger

Analyserna visade att 15 procent av de 46 undersökta tatueringsfärgerna innehöll en eller flera polycykliska aromatiska kolväten (PAH), vilket är en grupp cancerframkallande ämnen. Nästan 40 procent av de 46 undersökta färgerna innehöll tungmetaller, som arsenik, antimon, kobolt, bly eller nickel över tillåtna värden, varav vissa är cancerframkallande eller allergiframkallande. Tatueringsfärger som såldes via marknadsplatser på nätet hade de allvarligaste bristerna gällande innehåll och märkning.

Läkemedelsverket kan endast göra stickprovskontroller av de tatueringsfärger som finns på marknaden. Det är alltid företagens ansvar att se till att reglerna följs och av denna anledning behövs kunskap från tillverkning till användning öka.

–Det är allvarligt att vi inte ser någon förbättring. Resultatet av granskning visar tydligt på att företagens attityd och förståelse för reglerna behöver förbättras, säger Elmira Tavoosi senior utredare på Läkemedelsverket. Reglerna finns ju där för att produkterna ska vara säkra för konsumenten.

Vid projektets slut hade samtliga tatueringsfärger med innehållsbrister tagits bort från marknaden och resterande med endast märkningsbrister har korrigerats eller frivilligt tagits bort.

Nya regler sedan år 2022

Sedan 5 januari 2022 gäller nya EU-regler. Tatueringsfärger på den svenska marknaden ska dessutom uppfylla kompletterande svensk tatueringsfärgslagstiftning. Syftet med reglerna är att begränsa halterna av oönskade föroreningar och ämnen i syfte att säkerställa att färgerna är säkra.

Felaktig kvalitetsstämpel

Läkemedelsverket har noterat att tillverkare själva tagit fram en märkning, med påståendet att produkterna är Reach-godkända. REACH är en EU-förordning som innehåller lagstiftning om bland annat begränsning av kemikalier. REACH-förordningen gäller i alla medlemsländer utan att införlivas genom nationella regler och fungerar därmed som gemensam lagstiftning i hela EU.

– Det är mycket oroväckande att industrin felaktigt och missvisande tagit fram en påhittad ”kvalitetsstämpel” som säger att tatueringsfärgerna är ”Reach-compliant” eller ”Reach-godkänd”. Det är en märkning som saknar betydelse och som vilseleder både tatuerare och konsumenter, avslutar Elmira Tavoosi.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login