All posts tagged "Läkemedelsverket"

 • Läkemedelsverket matchar Ukrainas läkemedelsbehov mot samhällets vilja att bidra

  Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) koordinera leverans av läkemedel till Ukraina. Läkemedelsverkets uppdrag är att matcha erbjudanden om läkemedel från svenska aktörer mot de behov som finns...

  • Posted mars 11, 2022
  • 0
 • Kriget i Ukraina: Ingen generell påverkan på nationell läkemedelstillgång

  I dagsläget ses inga tecken på att den svenska läkemedelsförsörjningen i stort skulle påverkas av kriget i Ukraina. Det finns därmed inte något behov av att ändra köpbeteende när det gäller läkemedel. Läkemedelsförsörjningen är komplex och användningen...

  • Posted mars 2, 2022
  • 0
 • Omfattande nationella insatser mot antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistens är ett växande hot mot både människors och djurs hälsa, och uppgår enligt beräkningar i en nyligen publicerad studie i The Lancet till minst en miljon dödsfall i världen årligen. En rad viktiga insatser kommer att...

  • Posted januari 21, 2022
  • 0
 • Nya EU-regler ställer hårdare krav på tatueringsfärger

  Nya EU-regler för tatueringsfärger gäller från och med 5‌‍ ‌januari 2022. Reglerna innebär koncentrationsgränser för skadliga ämnen i tatueringsfärger, krav på märkning och krav för de tatuerare som använder produkterna. De nya EU-reglerna ska se till att...

  • Posted december 31, 2021
  • 0
 • Kraftigt ökad e-handel med hälsoprodukter inte utan risker

  Svenskarnas e-handel har ökat kraftigt. Bara apotekshandeln har ökat med 100% de senaste fyra åren. Undersökningen E-barometern som publicerades nyligen visar också att det är främst äldre personer som börjat köpa hälsoprodukter online. Det är viktigt att...

  • Posted september 23, 2021
  • 0
 • Solskyddsprodukter stoppade

  Läkemedelsverkets återkommande tillsyn av solskyddsprodukter visade att sex av femton kontrollerade produkter saknade bevisning för utlovad solskyddseffekt. Ansvariga företag stoppade frivilligt bristande produkter eller såg till att brister rättades. – Det här är allvarligt. Det är viktigt...

  • Posted maj 31, 2021
  • 0
 • EMA rekommenderar godkännande av covid-19-vaccinet Comirnaty

  Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar utökat godkännande av covid-19-vaccinet Comirnaty även till att inkludera unga i åldern 12 till 15 år. Till grund för godkännandet ligger en studie som omfattar 2 260 ungdomar i åldern 12 till 15...

  • Posted maj 29, 2021
  • 0
 • Elektroniska recept blir huvudregel

  Första maj börjar ett nytt register användas för att hantera elektroniska recept, Nationella läkemedelslistan. Därför införs också nya regler för hur apoteken ska hantera recept. – För de flesta kommer detta inte innebära någon förändring eftersom 99...

  • Posted april 15, 2021
  • 0
 • Astra Zenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd

  Som en försiktighetsåtgärd har Folkhälsomyndigheten beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 tills den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utredning om misstänkta biverkningar är klar. Beslutet är en försiktighetsåtgärd som har fattats i samråd...

  • Posted mars 16, 2021
  • 0
 • Tydligare uppdatering av rapporterade misstänkta biverkningar

  Läkemedelsverket kommer från och med nu att presentera inrapporterade misstänkta biverkningar av vaccinerna mot covid-19 på ett tydligare sätt som ger en mer representativ bild av rapporteringsläget, uppdateringen kommer att göras veckovis på Läkemedelsverkets webbplats. Tidigare har...

  • Posted mars 6, 2021
  • 0