Få allvarliga avvikelser i bantningsprodukter

By on 16 juni, 2022
Arkivbild

Läkemedelsverket har tillsammans med åtta kommuner granskat cirka 200 viktminskningsprodukter som marknadsförs till svenska konsumenter. Innehållsdeklarationerna har granskats, och 42 av produkterna har analyserats vid myndighetens laboratorium. Resultaten visar på få allvarliga avvikelser som kan medföra hälsorisker för konsumenten.

Produkter för viktminskning är populära att köpa och förekommer ofta i studier och diskussioner om otillåtna hälsoprodukter.

I ett nytt tillsynsprojekt som genomförts 2021–2022 har Läkemedelsverket undersökt i vilken utsträckning viktminskningsprodukter som inte följer regelverket säljs till svenska konsumenter. I projektet har myndigheten granskat både livsmedel, så som kosttillskott och téer, och olaglig försäljning av läkemedel. Projektet genomfördes av Läkemedelsverket i samarbete med livsmedelskontrollmyndigheter i åtta kommuner.

‒ Generellt ser vi inga allvarliga problem med de kosttillskott för viktminskning som säljs i Sverige, säger Tomas Nilsson, utredare på Läkemedelsverket. Vi kunde inte hitta några läkemedelsämnen som inte fanns utskrivet på förpackningen i något av kosttillskotten.

Innehållsförteckningarna för ungefär 200 kosttillskott och téer granskades utifrån innehåll av otillåtna ämnen, och 42 av produkterna har sedan analyserats vidare vid Läkemedelsverkets laboratorium för innehåll av läkemedelssubstanser. Därutöver har försäljning av receptbelagda läkemedel granskats för att se om sådana säljs av andra än apotek.

De avvikelser som hittades gällde téer och försäljning av läkemedel. Ett flertal av de granskade téerna innehöll medicinalväxten senna. Denna växt har effekten att den tömmer tarmen och finns i flera läkemedel.

‒ Det är viktigt att produkter med senna följer reglerna för läkemedel. Dels kan det orsaka otrevligheter som kramper och smärta i magen och dels kan felaktig användning påverka kroppens vätskebalans och göra att man blir uttorkad.

Olaglig försäljning av receptbelagda läkemedel för viktminskning kunde vid sökningar på internet hittas från ett flertal webbplatser som inte var godkända apotek.

Utifrån de avvikelser som identifierades i projektet har Läkemedelsverket startat tolv tillsynsärenden. Dessutom har svensk och internationell polis informerats i fall där det utöver läkemedel även såldes narkotika eller dopningsmedel eller i fall där det såldes läkemedel från utlandet, men på webbplatser vända till svenska konsumenter. 

Råd till konsumenter

  • Om du är överviktig och behöver hjälp, kontakta vården för råd.
  • Var extra försiktig om då köper bantningspiller från länder utanför EU.
  • Köp aldrig receptbelagda läkemedel utan kontakt med läkare.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login