Hälsofarliga ämnen i hudkrämer

By on 14 april, 2022

Läkemedelsverket har i ett samverkansprojekt med 45 kommuner hittat stora brister och farliga ämnen i hudkrämsprodukter. Hudblekningskrämer utmärker sig i granskningen ─ flera produkter innehöll ingredienser som är hälsofarliga och förbjudna.

Totalt kontrollerades 622 produkter varav 271 (44%) hade en eller flera brister av varierande allvarlighetsgrad. 72 (12%) av de kontrollerade produkterna innehöll ingredienser som är förbjudna i hudkrämer enligt EU:s regelverk för kosmetiska produkter, exempelvis vissa konserveringsmedel och parfymer.

─ Det mest alarmerande är att vi har hittat hälsofarliga ämnen som hydrokinon och glukokortikoider i hudblekningskrämer, och det är också stor risk för att produkterna innehåller kvicksilver. Här måste butiker och importörer bli mycket bättre på att följa regelverket, många gånger handlar det om okunskap som i värsta fall kan leda till hälsorisker, säger Charlotte Björkbäck, utredare på Läkemedelsverket.

Syftet med samverkansprojektet är att kontrollera att produkterna som säljs på den svenska marknaden är säkra för användarna, exempelvis ska produkterna inte innehålla förbjudna ingredienser och vara korrekt märkta. Hudkrämer är kosmetiska produkter som används dagligen av väldigt många människor. Produkterna lämnas kvar på huden och därmed utsätts kroppen för ämnet under en längre tid.

─ Vad som är viktigt att tänka på när du köper en hudkräm är att det finns en produktmärkning med innehållsförteckning och eventuella försiktighetsåtgärder på svenska som gör att du som konsument kan göra ett mer medvetet val. Det är också mycket viktigt att det finns en tydlig märkning om att det finns ett ansvarigt företag inom EU/EES för produkten, säger Charlotte Björkbäck.

För de produkter som hade brister så har de flesta verksamhetsutövare och butiker frivilligt plockat bort produkterna från försäljning alternativt korrigerat märkningen där det var möjligt. I de fall där så inte skedde så fattade kommunerna tvingande beslut om förbud mot försäljning av produkterna.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login