Läkemedelsverket matchar Ukrainas läkemedelsbehov mot samhällets vilja att bidra

By on 11 mars, 2022
Arkivbild

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) koordinera leverans av läkemedel till Ukraina. Läkemedelsverkets uppdrag är att matcha erbjudanden om läkemedel från svenska aktörer mot de behov som finns i Ukraina.

Ukraina har via EU:s så kallade civilskyddsmekanism efterfrågat stöd i form av bland annat läkemedel och också redogjort för sina behov.

– Vi välkomnar det här uppdraget och arbetar nu skyndsamt. Läkemedel är känsliga produkter som kräver en särskild hantering för att säkra att de inte blir verkningslösa eller i värsta fall kan påverka patientens hälsa negativt. Det innebär bland annat att de måste transporteras på ett korrekt så att de inte tar skada och kommer fram dit de ska. Privata initiativ är förstås behjärtansvärda men det går att göra större nytta på annat sätt, exempelvis genom etablerade hjälporganisationer, säger Lena Björk, direktör på Läkemedelsverket.

I Läkemedelsverkets uppdrag från regeringen ingår att kontrollera att den som ansvarar för att lagra och transportera läkemedlet uppfyller ställda krav.

– Vi behöver vara lyhörda för de behov som ukrainska myndigheter har uttryckt, Sveriges hjälp ska inte bli en belastning, säger Lena Björk avslutningsvis.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login