All posts tagged "Ukraina"

 • Skydd och hjälp till barn blir nytt steg

  Skydd och hjälp till barn blir nytt steg i Sveriges stöd till Ukraina. Över 7 miljoner människor i Ukraina har tvingats lämna sina hem och söka temporärt skydd från den ryska aggressionen, i Ukraina och i andra europeiska...

  • Posted juni 6, 2023
  • 0
 • Tre nya projekt i Ukraina får stöd av Radiohjälpen

  12,8 miljoner kr har beviljats till projekt i Ukraina, tack vare allmänhetens engagemang för Ukraina har flera nya beslut fattats. Stödet riktas främst till barns överlevnad inom landet. Tre nya Ukraina-beslut om stöd har fattats av Radiohjälpens...

  • Posted maj 28, 2023
  • 0
 • Världsbanken inrättar en krisfacilitet

  Världsbanken inrättar en krisfacilitet med stöd av Sverige för Ukraina och andra länder drabbade av krigets effekter, styrelsen för Världsbankens Internationella utvecklingsfond har beslutat om att inrätta en extraordinär krisfacilitet. Detta innebär finansieringsprogram för Ukraina, Moldavien och...

  • Posted maj 22, 2023
  • 0
 • Sverige stödjer flytt av WHO-kontor

  Sverige stödjer flytt av WHO-kontor i solidaritet med Ukraina. Sverige och en majoritet av Världshälsoorganisationens (WHO) medlemsländer i Europaregionen beslutade igår, att flytta regionens kontor för icke-smittsamma sjukdomar från Moskva till Köpenhamn. Beslutet sker till stöd för Ukraina...

  • Posted maj 18, 2023
  • 0
 • Globala folkhälsohot i fokus

  Generaldirektörerna för de europeiska läkemedelsmyndigheterna möts i Uppsala inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU. Dessutom tecknar Läkemedelsverket i veckan ett samarbetsavtal med den ukrainska myndigheten. Och WHO besöker myndigheten för att tala antimikrobiell resistens. En fråga...

  • Posted maj 10, 2023
  • 0
 • Swedfund investerar 15 MUSD i HCGF IV

  Swedfund investerar 15 MUSD i Horizon Capital Growth Fund IV, för att investera i företag i Ukraina och Moldavien. Swedfund investerar 15 miljoner USD i Horizon CGF IV för investeringar i små och medelstora företag inom IT-sektorn...

  • Posted april 30, 2023
  • 0
 • Ukrainare kan bli kvar länge

  Allt mer talar för att kriget i Ukraina kan pågå länge. I en ny prognos utgår Migrationsverket från att det tillfälliga skyddet enligt EU:s massflyktsdirektiv förlängs till den 4 mars 2025 och att många skyddsbehövande blir kvar...

  • Posted april 26, 2023
  • 0
 • IKEA levererar produkter till Ukraina

  Mer än ett år efter Rysslands invasion av Ukraina är behoven i landet fortfarande enorma och ökar dag för dag i takt med att de intensiva attackerna fortsätter. I nära samarbete med UNHCR har IKEA under de...

  • Posted april 14, 2023
  • 0
 • Förstörda vårdinrättningar ger stora problem

  Förstörda vårdinrättningar ger stora problem med tillgång till vård. Förstörelsen av vårdinrättningar i Ukraina har varit massiv, och i områden som tidigare varit under rysk ockupation har människor haft stora svårigheter att få tillgång till vård. Det framkommer...

  • Posted mars 25, 2023
  • 0
 • Internationell konstnär från Ukraina kommer till Nora

  Det var 242 konstnärer från 65 länder som sökte till årets Artist in Residence Örebro län, i programmet ges internationella konstnärer möjlighet att och bo och arbeta under fem veckor i Örebro län. Nu är urvalet gjort...

  • Posted mars 24, 2023
  • 0