All posts tagged "Ukraina"

 • UD tilldelar OperationAid fem miljoner kronor

  Utrikesdepartementet bidrar med fem miljoner kronor, till den ideella föreningen OperationAids projekt i södra Ukraina. Projektet ger barn och ungdomar möjlighet att delta i regelbundna fritidsaktiviteter utanför hemmet, för att stärka deras återhämtningsförmåga och mildra framtida psykiska...

  • Posted juni 5, 2024
  • 0
 • Ukrainska konstnären Viktoriia Tofan tar sig an trygghetsfrågor i Örebro

  Konstnären Viktoriia Tofan medverkar i årets upplaga av OpenArt genom ett 30 dagar långt konstnärsresidens, i residenset undersöks det offentliga rummet och trygghetsfrågor genom konsten. Konstnärsresidens under sommaren Under sommaren kommer en av de deltagande konstnärerna i...

  • Posted maj 25, 2024
  • 0
 • Två miljarder kronor i nytt stöd från IFU till Ukraina

  International Fund for Ukraine (IFU) som Sverige är en bidragande partner till, har meddelat om ett nytt stödpaket på 150 miljoner pund (175 miljoner euro, två miljarder kronor) för att stärka Ukrainas militära kapacitet. Paketet består av...

  • Posted maj 24, 2024
  • 0
 • EU fattar historiskt beslut

  Till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, fattade EU beslut om att immobilisera den ryska centralbankens tillgångar i EU. Under det svenska ordförandeskapet inrättades en arbetsgrupp i EU, med syfte att undersöka möjligheten att använda frysta...

  • Posted maj 23, 2024
  • 0
 • Stödpaket för barn i Ukraina och Moldavien

  Regeringen presenterar ett stödpaket, för barn i Ukraina och Moldavien. Man har beslutat om totalt 105 miljoner kronor i stöd för att stärka barnets rättigheter, samt öka skyddet för barn i Ukraina och Moldavien. Därtill har Sverige genom...

  • Posted maj 22, 2024
  • 0
 • Sweco hjälper Ukraina med att modernisera och säkra vattensystem

  Sweco deltar i den pågående återuppbyggnaden av Ukraina genom att bidra med expertis i två projekt för att trygga dricksvattenförsörjning, och modernisera avloppsvattenrening i kommunerna Kobleve och Dobroslav i Mykolaiv- och Odessa-regionerna. Specialister från Sweco kommer stå...

  • Posted maj 18, 2024
  • 0
 • Försvarsmakten ska stötta Ukraina

  Försvarsmakten ska stötta Ukraina, genom ekonomiska bidrag till förmågekoalitioner och Nato-fond. Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att genomföra utbetalningar på totalt 28 miljoner euro, till stöd för Ukrainas försvarsförmåga. Till tre förmågekoalitioner inom ramen för Ukraine Defence Contact...

  • Posted maj 10, 2024
  • 0
 • SMHI skänker dieselaggregat till sjukhus i Ukraina

  I anslutning till att klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari de senaste dagarna besökte Ukraina beslutade regeringen, att ge Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) i uppdrag att överlåta ett dieselaggregat till Ukraina. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap...

  • Posted maj 3, 2024
  • 0
 • 300 miljoner kronor till Swedfund för investeringar i Ukraina

  Fler investeringar och ett hållbart näringsliv, är avgörande för att stödja uppbyggnaden av Ukraina. I vårändringsbudgeten för 2024 föreslår därför regeringen ett kapitaltillskott, på 300 miljoner kronor till Swedfund för att öka investeringar i Ukraina. Stödet till...

  • Posted april 11, 2024
  • 0
 • 120 miljoner kronor till Gaza, Ukraina och Sudan

  Sverige avsätter 120 miljoner kronor till Gaza, Ukraina och Sudan genom FN:s livsmedelsprogram (WFP), i arbetet mot hunger. Regeringen avsätter nu 120 miljoner kronor till arbetet mot hunger i Gaza, Ukraina och Sudan. Stödet kanaliseras genom FN:s...

  • Posted mars 28, 2024
  • 0