All posts tagged "Ukraina"

 • SMHI skänker dieselaggregat till sjukhus i Ukraina

  I anslutning till att klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari de senaste dagarna besökte Ukraina beslutade regeringen, att ge Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) i uppdrag att överlåta ett dieselaggregat till Ukraina. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap...

  • Posted maj 3, 2024
  • 0
 • 300 miljoner kronor till Swedfund för investeringar i Ukraina

  Fler investeringar och ett hållbart näringsliv, är avgörande för att stödja uppbyggnaden av Ukraina. I vårändringsbudgeten för 2024 föreslår därför regeringen ett kapitaltillskott, på 300 miljoner kronor till Swedfund för att öka investeringar i Ukraina. Stödet till...

  • Posted april 11, 2024
  • 0
 • 120 miljoner kronor till Gaza, Ukraina och Sudan

  Sverige avsätter 120 miljoner kronor till Gaza, Ukraina och Sudan genom FN:s livsmedelsprogram (WFP), i arbetet mot hunger. Regeringen avsätter nu 120 miljoner kronor till arbetet mot hunger i Gaza, Ukraina och Sudan. Stödet kanaliseras genom FN:s...

  • Posted mars 28, 2024
  • 0
 • Sverige stöttar tjeckiskt ammunitionsinitiativ

  Sverige har för avsikt att stötta ett tjeckiskt ammunitionsinitiativ, för artillerigranater till Ukraina med 30 miljoner euro. Regeringen har beslutat att Försvarets materielverk (FMV), får förhandla och ingå överenskommelse med ansvarig myndighet i Tjeckien. – Det ukrainska...

  • Posted mars 19, 2024
  • 0
 • Kustbevakningen överlåter vattenskotrar till Ukraina

  Regeringen har beslutat att ge Kustbevakningen i uppdrag att överlåta vattenskotrar till Ukraina. Vattenskotrar är något som är efterfrågat av Ukraina, och enligt Kustbevakningen kan vattenskotrarna skänkas till Ukraina omgående. Den 21 december meddelade Kustbevakningen att vattenskotrar...

  • Posted mars 18, 2024
  • 0
 • Kriget ökar risken för framtida skogsbränder i Ukraina

  Den ryska invasionen av Ukraina har haft en stor negativ inverkan på skogarna i krigsdrabbade regioner. I en ny vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Nature konstaterar forskare, från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att det finns omfattande skador i...

  • Posted mars 2, 2024
  • 0
 • Nya kreditgarantier underlättar för svenska företag

  Nya exportkreditgarantier samt öppnande av handelssekreterarkontor i Kiev, underlättar för svenska företag att bidra till Ukrainas uppbyggnad. Regeringen har igår antagit en förordning om särskilda exportkreditgarantier för Ukraina. Det innebär att exporterande företag kan ansöka om exportkreditgarantier hos...

  • Posted mars 1, 2024
  • 0
 • Karlskoga kommun tecknar vänortsavtal med ukrainska Shepetivka

  Under tisdagens kommunfullmäktige den 27 februari, tecknades ett nytt vänortsavtal med den ukrainska staden Shepetivka. Avtalet tecknades via videosamtal, med representanter från de båda städerna. Karlskoga kommun och Shepetivka liknar varandra på flera olika sätt, bland annat...

  • Posted februari 28, 2024
  • 0
 • Var tredje ukrainare behöver humanitärt stöd

  Två år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina är en tredjedel av ukrainarna på flykt från sina hem, varav de flesta är kvinnor. 14,6 miljoner människor i behov av humanitärt stöd. Sverige genom Sida ger nu nya...

  • Posted februari 27, 2024
  • 0
 • Ukrainas barn behöver framtidstro

  Två år efter den fullskaliga invasionen av Ukraina ser vi hur tiotusentals barn på barninstitutioner riskerar att växa upp utan trygghet, stöd eller utbildning. Ytterligare tiotusentals barn riskerar att hamna på institutioner. Sverige och Ukraina har ett...

  • Posted februari 25, 2024
  • 0