UD tilldelar OperationAid fem miljoner kronor

By on 5 juni, 2024
Arkivbild

Utrikesdepartementet bidrar med fem miljoner kronor, till den ideella föreningen OperationAids projekt i södra Ukraina.

Projektet ger barn och ungdomar möjlighet att delta i regelbundna fritidsaktiviteter utanför hemmet, för att stärka deras återhämtningsförmåga och mildra framtida psykiska besvär.

– Barn drabbas särskilt hårt i krig och konflikt. Genom att stötta OperationAid stärker vi utsatta ukrainska barns återhämtningsförmåga och förebygger och mildrar framtida psykiska besvär. Stödet innebär att cirka 800 barn ges möjlighet att umgås och utvecklas tillsammans genom fritidsaktiviteter och utbildningar. Projektet genomförs under rådande krig och är en investering i den kommande generationens ukrainare, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. 

Det allvarliga läget i södra Ukraina gör att skolundervisning fortfarande bedrivs online i städer som Mykolajiv och Kherson. Krigets isolerande effekter gör att barn i dessa områden riskerar att utveckla stress och ohälsa. Genom den ideella organisationen OperationAids projekt Active Kids, kan barn i åldern 6–15 år som befinner sig i ekonomisk utsatthet delta i aktiviteter utanför hemmet.

Så som sport, dans och utbildning inom bland annat engelska, IT och krisberedskap. Att återkommande få umgås och utvecklas kan stärka dessa barns och ungdomars psykosociala välmående och utrusta dem med färdigheter och självförtroende. 

Utrikesdepartementets beslut utgör en del av regeringens satsning på barn och unga i Ukraina. Den yngre generationen pekas ut som särskilt viktig för att biståndet ska bidra till en mer långsiktigt positiv förändring.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Utrikesdepartementet

You must be logged in to post a comment Login