All posts tagged "Utrikesdepartementet"

 • Rymdfrågor i fokus när utrikesminister Tobias Billström besöker Texas

  Utrikesminister Tobias Billström besöker Texas den 13–15 maj, syftet är att presentera Sveriges ambitioner som rymdnation och att utveckla relationerna med Texas inom framväxande tekniker med fokus på rymdindustrin. – Sverige bedriver en aktiv rymddiplomati och har...

  • Posted maj 14, 2024
  • 0
 • Sverige ökar stödet till det georgiska civilsamhället

  Den 7 maj besökte bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell Georgiens huvudstad Tbilisi tillsammans med statssekreterare Diana Janse, statsrådet träffade bland annat företrädare för civilsamhällesorganisationer. I samband med besöket presenterades ett nytt stöd till det georgiska civilsamhället. –...

  • Posted maj 14, 2024
  • 0
 • Sverige bidrar till att säkerställa rättvisa

  Över tio år av rysk aggression, Sverige bidrar till att säkerställa rättvisa för offer för Rysslands brott mot folkrätten. För tio år sedan inledde Ryssland sin aggression mot Ukraina genom att illegalt annektera Krim och gå till...

  • Posted maj 2, 2024
  • 0
 • 300 miljoner kronor till Swedfund för investeringar i Ukraina

  Fler investeringar och ett hållbart näringsliv, är avgörande för att stödja uppbyggnaden av Ukraina. I vårändringsbudgeten för 2024 föreslår därför regeringen ett kapitaltillskott, på 300 miljoner kronor till Swedfund för att öka investeringar i Ukraina. Stödet till...

  • Posted april 11, 2024
  • 0
 • 120 miljoner kronor till Gaza, Ukraina och Sudan

  Sverige avsätter 120 miljoner kronor till Gaza, Ukraina och Sudan genom FN:s livsmedelsprogram (WFP), i arbetet mot hunger. Regeringen avsätter nu 120 miljoner kronor till arbetet mot hunger i Gaza, Ukraina och Sudan. Stödet kanaliseras genom FN:s...

  • Posted mars 28, 2024
  • 0
 • Regeringen har beslutat om en ny femårig strategi

  Ny biståndsstrategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zambia, regeringen har beslutat om en ny femårig strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zambia. Strategins prioriteringar omfattar stärkt demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Den fokuserar också på försörjning och miljö-...

  • Posted mars 25, 2024
  • 0
 • Nya sanktioner med anledning av Navalnyjs död

  EU har antagit nya sanktioner mot ett trettiotal ryska individer och enheter, ansvariga för allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna. – President Vladimir Putin och de ryska myndigheterna bär det yttersta ansvaret för Navalnjys...

  • Posted mars 24, 2024
  • 0
 • Ny biståndsstrategi för Mellanöstern och Nordafrika

  Regeringen har beslutat om en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Mellanöstern och Nordafrika. Strategin omfattar knappt 2,3 miljarder kronor fördelat över fyra år (2024–2027) och syftar till att stödja aktörer, som verkar för en mer stabil och...

  • Posted mars 23, 2024
  • 0
 • Sverige ökar det humanitära stödet till Bangladesh

  Sverige planerar att genom Sida bistå Bangladesh med 77 miljoner kronor i humanitärt stöd för 2024, detta är en ökning jämfört med föregående år. Det utökade stödet ges på grund av växande humanitära behov, inte minst i...

  • Posted mars 22, 2024
  • 0
 • Regeringens prioriteringar i utrikes- och säkerhetspolitiken

  Igår onsdag 20 mars, har utrikesminister Tobias Billström presenterat regeringens utrikesdeklaration med anledning av Sveriges medlemskap i Nato. Sveriges medlemskap i Nato innebär en djupgående och omedelbar förändring av Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. Med anledning av detta...

  • Posted mars 21, 2024
  • 0