All posts tagged "Utrikesdepartementet"

 • Världsbanken inrättar en krisfacilitet

  Världsbanken inrättar en krisfacilitet med stöd av Sverige för Ukraina och andra länder drabbade av krigets effekter, styrelsen för Världsbankens Internationella utvecklingsfond har beslutat om att inrätta en extraordinär krisfacilitet. Detta innebär finansieringsprogram för Ukraina, Moldavien och...

  • Posted maj 22, 2023
  • 0
 • Sverige stödjer flytt av WHO-kontor

  Sverige stödjer flytt av WHO-kontor i solidaritet med Ukraina. Sverige och en majoritet av Världshälsoorganisationens (WHO) medlemsländer i Europaregionen beslutade igår, att flytta regionens kontor för icke-smittsamma sjukdomar från Moskva till Köpenhamn. Beslutet sker till stöd för Ukraina...

  • Posted maj 18, 2023
  • 0
 • Ekonomiska sanktioner mot terrorism

  Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om ekonomiska sanktioner mot terrorism. Syftet med förslaget är att leva upp till folkrättsliga förpliktelser som följer av FN:s säkerhetsråds resolutioner samt de krav som Financial Action Task Force (FATF) ställer...

  • Posted maj 8, 2023
  • 0
 • Utsänd ambassadpersonal har evakuerats från Sudan

  Utsänd ambassadpersonal, samt deras anhöriga och ett antal svenskar har evakuerats från Sudan. Tidigt i morse landade svensk utsänd ambassadpersonal från ambassaden i Khartoum, deras medföljande familjer och ett antal svenskar välbehållna på Djiboutis flygplats. Evakueringen ägde...

  • Posted april 24, 2023
  • 0
 • First Aid Kit får regeringens musikexportpris 2022

  Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell delade idag ut regeringens musikexportpris till First Aid Kit, regeringens hederspris och hedersomnämnande tilldelades Marie Ledin, VD Polarpriset, och Studio Barnhus. – Jag är stolt över att få dela ut regeringens musikexportpris...

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • 120 miljoner kronor för att stötta kvinnor och flickor

  Sverige ger 120 miljoner kronor för att stötta kvinnor och flickor i Ukraina och Moldavien, stödet ska stärka de båda ländernas arbete med att möta kvinnors och flickors humanitära behov och främja deras möjligheter och rättigheter på...

  • Posted mars 8, 2023
  • 0
 • Regeringen överlämnar proposition om svenskt Natomedlemskap

  Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag på riksdagens godkännande av Sveriges anslutning till Nato, propositionen är ett viktigt steg på vägen mot ett svenskt Natomedlemskap. Efter att riksdagen har lämnat sitt godkännande kan Sverige...

  • Posted mars 8, 2023
  • 0
 • 722 000 vaccindoneras doneras till låg- och medelinkomstländer

  Regeringen beslutade igår att donera 722 000 doser vaccin mot covid-19 av märket Pfizer/BioNTech till det globala vaccinsamarbetet Covax, Sverige har därmed donerat totalt drygt 14 miljoner doser och bidragit med över två miljarder kronor till globala...

  • Posted februari 24, 2023
  • 0
 • Ytterligare svenskt stöd till jordbävningsdrabbade

  Ytterligare svenskt stöd till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien.  Sverige ger ytterligare 80 miljoner kronor i stöd till Syrien, där jordbävningen har förvärrat en redan svår humanitär kris. Den 12 februari genomfördes också en transport av 300...

  • Posted februari 15, 2023
  • 0
 • Regeringens åtgärder med anledning av jordbävningen i Turkiet

  Regeringen agerar skyndsamt och resolut med anledning av jordbävningen som igår drabbade Turkiet och norra Syrien, både genom stödinsatser och i rollen som EU-ordförandeland. Sverige tog igår som EU-ordförande initiativ till att sammankalla rådets krishanteringsmekanism, IPCR, angående...

  • Posted februari 7, 2023
  • 0