All posts tagged "Ukraina"

 • Biogasbuss till Ukraina

  Onsdagen den 21 juni överlämnade Svealandstrafiken, en begagnad biogasbuss till den ideella föreningen Skicka Vidare Till Ukraina. Behovet av bussar i Ukraina är stort, och förhoppningen är att den överlämnade bussen ska bidra till att hålla kollektivtrafiken...

  • Posted juni 23, 2023
  • 0
 • Ukraina tar sexuellt våld i krig på allvar

  Ukraina tar sexuellt våld i konflikt på allvar och försöker genuint att ställa förövare till svars. I övrigt framträder en mörkare bild av oförmågan – eller oviljan – både nationellt och internationellt att utrota sexuellt våld i...

  • Posted juni 20, 2023
  • 0
 • Tolfte stödpaketet till Ukraina

  Regeringen har beslutat om ett nytt stödpaket till Ukraina som presenterades på mötet med Ukraine Defence Contact Group i Bryssel 15 juni 2023. Stödet omfattar bidrag till fonder på sammanlagt 230 miljoner kronor och uppdrag till Försvarsmakten...

  • Posted juni 19, 2023
  • 0
 • Nytt stödpaket för Ukrainas luftförsvar presenterat

  Nytt stödpaket för Ukrainas luftförsvar presenterat vid försvarsministermöte i Joint Expeditionary Force, ett stödpaket till Ukrainas luftförsvar till ett värde motsvarande cirka 1,25 miljarder kronor från Internationella fonden för Ukraina (IFU) presenterades den 13 juni. Stödet kommer...

  • Posted juni 16, 2023
  • 0
 • Skydd och hjälp till barn blir nytt steg

  Skydd och hjälp till barn blir nytt steg i Sveriges stöd till Ukraina. Över 7 miljoner människor i Ukraina har tvingats lämna sina hem och söka temporärt skydd från den ryska aggressionen, i Ukraina och i andra europeiska...

  • Posted juni 6, 2023
  • 0
 • Tre nya projekt i Ukraina får stöd av Radiohjälpen

  12,8 miljoner kr har beviljats till projekt i Ukraina, tack vare allmänhetens engagemang för Ukraina har flera nya beslut fattats. Stödet riktas främst till barns överlevnad inom landet. Tre nya Ukraina-beslut om stöd har fattats av Radiohjälpens...

  • Posted maj 28, 2023
  • 0
 • Världsbanken inrättar en krisfacilitet

  Världsbanken inrättar en krisfacilitet med stöd av Sverige för Ukraina och andra länder drabbade av krigets effekter, styrelsen för Världsbankens Internationella utvecklingsfond har beslutat om att inrätta en extraordinär krisfacilitet. Detta innebär finansieringsprogram för Ukraina, Moldavien och...

  • Posted maj 22, 2023
  • 0
 • Sverige stödjer flytt av WHO-kontor

  Sverige stödjer flytt av WHO-kontor i solidaritet med Ukraina. Sverige och en majoritet av Världshälsoorganisationens (WHO) medlemsländer i Europaregionen beslutade igår, att flytta regionens kontor för icke-smittsamma sjukdomar från Moskva till Köpenhamn. Beslutet sker till stöd för Ukraina...

  • Posted maj 18, 2023
  • 0
 • Globala folkhälsohot i fokus

  Generaldirektörerna för de europeiska läkemedelsmyndigheterna möts i Uppsala inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU. Dessutom tecknar Läkemedelsverket i veckan ett samarbetsavtal med den ukrainska myndigheten. Och WHO besöker myndigheten för att tala antimikrobiell resistens. En fråga...

  • Posted maj 10, 2023
  • 0
 • Swedfund investerar 15 MUSD i HCGF IV

  Swedfund investerar 15 MUSD i Horizon Capital Growth Fund IV, för att investera i företag i Ukraina och Moldavien. Swedfund investerar 15 miljoner USD i Horizon CGF IV för investeringar i små och medelstora företag inom IT-sektorn...

  • Posted april 30, 2023
  • 0