Mer ammunition till Ukraina

By on 18 juli, 2023
Bild: pxhere.com

På torsdagen godkände Europaparlamentet planer på att öka EU:s produktion av ammunition och missiler för att hantera den rådande bristen.

Enligt texten, som Europaparlamentets förhandlare nådde en informell överenskommelse med EU-ländernas representanter i rådet om förra veckan, syftar rättsakten om stöd till tillverkning av ammunition (ASAP) till att påskynda leveransen av ammunition och missiler till Ukraina och hjälpa EU-medlemsländerna att fylla på sina arsenaler.

Genom att införa riktade åtgärder, inklusive 500 miljoner euro i finansiering, syftar ASAP till att öka EU:s produktionskapacitet för att hantera den nuvarande bristen på försvarsprodukter, särskilt artilleriammunition, missiler och deras komponenter.

  • Snabbare leverans av ammunition till Ukraina.
  • 500 miljoner euro i finansiering.
  • Planen omfattar artilleriammunition och missiler.

Under förhandlingarna med rådet såg ledamöterna till att ett bredare spektrum av projekt får finansiering och att små och medelstora företag kan få en högre finansieringsgrad. De säkrade ny finansiering som inte får ske på bekostnad av befintlig sammanhållningsfinansiering. Ledamöterna drev också på för att säkerställa att EU-länderna kommer att förse Ukraina med den ammunition som finansieras enligt denna lagstiftning och att sådana produkter inte får omfattas av exportrestriktioner.

Citat

Cristian Bușoi (EPP, Rumänien), ledare för Europaparlamentets förhandlingsgrupp, sade: ”Dagens omröstning innebär ytterligare ett steg framåt för Europas säkerhet och försvar, och i vårt orubbliga stöd till Ukraina mot bakgrund av den pågående ryska aggressionen. Vi levererade på den mest brådskande aspekten av lagen: att säkerställa tillhandahållandet av mer ammunition till Ukraina. Det vittnar om Europas solidaritet och om behovet av vår kollektiva säkerhet”.

Nästa steg

Lagstiftningen antogs med 505 röster för, 56 röster emot och 21 nedlagda röster. Den måste nu också godkännas av rådet för att träda i kraft.

Bakgrund

Det akuta åtgärdsprogrammet är ett svar på en ukrainsk begäran till EU om att leverera artilleriammunition med kaliber 155 millimeter och rådets överenskommelse den 20 mars 2023 om ett trespårigt förslag om ammunition. Medlemsländerna har uppmanats att skyndsamt överföra ammunition från sina egna lager till Ukraina (spår 1). EU-länderna har enats om att gemensamt upphandla en miljon ammunitionspatroner (spår 2). Spår 3 syftar till att öka produktionskapaciteten i den europeiska försvarsindustrin. Detta bör uppnås genom ASAP, som är ett direkt svar på rådets uppmaning om att snabbt leverera ammunition, och på begäran även missiler, till Ukraina och om att hjälpa medlemsländerna att fylla på sina förråd.

EU
Örebronyheter

Källa: Europaparlamentet

You must be logged in to post a comment Login