All posts tagged "Lagstiftning"

 • Ny lag för visselblåsarsystem

  Ny lag för visselblåsarsystem, kräver förändring hos många företag. Den 17 december trädde en ny lagstiftning i kraft, som kräver att alla företag över 50 anställda måste ha ett visselblåsarsystem. Det innebär att medarbetare anonymt ska kunna rapportera...

  • Posted november 19, 2023
  • 0
 • EU-krav på miljö kan få motsatt effekt

  När EU lagstiftar om företagens ansvar inom till exempel områdena miljö och mänskliga rättigheter riskerar kraven att få motsatt effekt. Det framgår av en ny utredning från Kommerskollegium. EU har omfattande krav på företag att visa tillbörlig...

  • Posted november 18, 2023
  • 0
 • Lagstiftningen kring kontanter måste skärpas omgående

  Loomis Sverige ger en mörk bild av kontanternas framtid, i sitt remissvar på Anna Kinberg Batras Betalningsutredning. – Utredningen har tyvärr inget förslag för att säkra kontanternas överlevnad. Loomis kräver en lagstiftning omgående, att handeln ska acceptera kontanter,...

  • Posted november 9, 2023
  • 0
 • Mer ammunition till Ukraina

  På torsdagen godkände Europaparlamentet planer på att öka EU:s produktion av ammunition och missiler för att hantera den rådande bristen. Enligt texten, som Europaparlamentets förhandlare nådde en informell överenskommelse med EU-ländernas representanter i rådet om förra veckan, syftar...

  • Posted juli 18, 2023
  • 0
 • Att restaurera naturen är nödvändigt

  I höst ska EU-länderna besluta om en ny förordning om naturrestaurering. WWF menar att den är nödvändig för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald och begränsa klimatförändringar. Redan under våren ska EU-parlamentet och rådet ta...

  • Posted april 26, 2023
  • 0
 • Bra förutsättningar för mer svensk gödsel

  En rad initiativ är på gång för produktion av gödselmedel till jordbruket. Sverige har förutsättningar i form av god tillgång på diverse restprodukter och fossilfri el. Men det finns också hinder, som en föråldrad lagstiftning. Det visar...

  • Posted april 6, 2023
  • 0
 • Regeringen föreslår ändrad lagstiftning om kärnkraften

  Idag skickade regeringen ut ett förslag på remiss om att bestämmelsen i miljöbalken som förbjuder att det byggs kärnreaktorer på andra platser än där det redan finns kärnkraft tas bort. Utöver det föreslår regeringen att bestämmelsen som...

  • Posted januari 11, 2023
  • 0
 • Lagstiftningen och våld mot kvinnor och barn

  Lagstiftningen och våld mot kvinnor och barn – konferens. Forskare och praktiker möter varandra i en konferens med inriktning på lagstiftningens roll för våld mot kvinnor och barn. – Våld i nära relationer är konflikter som inte...

  • Posted november 11, 2022
  • 0
 • Parlamentet antar nya regler om minimilöner

  Minimilöner i alla EU-länder ska ge skäliga levnads- och arbetsvillkor, och medlemsländerna ska främja kollektivavtal. Minimilönen ska garantera en skälig levnadsstandard EU:s regler ska respektera nationell lönesättning Kollektivavtalen ska stärkas i länder där mindre än 80 procent...

  • Posted september 15, 2022
  • 0
 • Förändringar i lagstiftningen för sjukförsäkringen från den 1 september

  Den första september träder två lagändringar i kraft för sjukförsäkringen. Den ena berör bedömning av arbetsförmåga mot arbete inom en angiven yrkesgrupp för sjukpenning och den andra särskilda regler för äldre inom sjukersättning. Bedömning av arbetsförmåga mot...

  • Posted augusti 18, 2022
  • 0