Regeringen föreslår ändrad lagstiftning om kärnkraften

By on 11 januari, 2023
Arkivbild

Idag skickade regeringen ut ett förslag på remiss om att bestämmelsen i miljöbalken som förbjuder att det byggs kärnreaktorer på andra platser än där det redan finns kärnkraft tas bort.

Utöver det föreslår regeringen att bestämmelsen som begränsar antalet reaktorer i drift till tio stycken tas bort.

– Just nu pågår en omställning till fossilfritt där industrier och transporter elektrifieras. Det kräver mycket mer ren el i hela landet. För att klara det behövs mer av alla fossilfria energislag. Med dagens besked vill vi göra det möjligt att bygga fler kärnkraftverk på fler platser, säger statsminister Ulf Kristersson.

I Tidöavtalet står det att regeringen ska göra lagändringar för att möjliggöra för ny kärnkraft. Det här föreslaget som nu går på remiss är en viktig del i det arbetet.

– Sverige behöver mer el. Fossilfri, billig el på rätt plats, vid rätt tid. Det behövs för jobbens, konkurrenskraftens och för den gröna omställningens skull. Kärnkraften är en nödvändig bas i den energimix som bygger svenskt energisystem starkt igen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Förslaget ska nu ut på remiss i tre månader och lagförslaget beräknas träda i kraft i mars 2024.

– Ny kärnkraft leder till minskade utsläpp. Elektrifieringen är helt central för att industrin och transportsektorn ska kunna ställa om. Utsläppen ska ner hela vägen till noll. Planerbar el och en stabil elproduktion är en nödvändig förutsättning för det långsiktiga klimatarbetet i Sverige, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa Klimat- och näringslivsdepartementet, Statsrådsberedningen

You must be logged in to post a comment Login