All posts tagged "Klimat- och näringslivsdepartementet"

 • Strategiskt viktiga tekniker ska identifieras

  Regeringen ger Vinnova i uppdrag att leda en process, för att identifiera och föreslå strategiskt viktiga tekniker för Sverige. Uppdraget ska resultera i ett kunskapsunderlag till regeringen, för framtida insatser som stärker Sveriges konkurrenskraft och näringslivets investeringar...

  • Posted maj 17, 2024
  • 0
 • Bolagsverkets brottsförebyggande arbete ska stärkas

  Tydligare kontrollerande roll, ska stärka Bolagsverkets brottsförebyggande arbete. Bolagsverket får en tydligare roll när det gäller att kontrollera att uppgifterna i verkets register är korrekta, och motverka att felaktiga uppgifter registreras. Syftet är att minska risken för att...

  • Posted mars 29, 2024
  • 0
 • Sveriges flagga hissas vid Natos högkvarter

  Sveriges flagga hissas vid Natos högkvarter idag måndag 11 mars 2024, ceremonin börjar kl 12.00. Ceremonin direktsänds på www.regeringen.se och på Natos webbplats. Utöver statsminister Ulf Kristersson deltar från Sverige även: H.K.H. Kronprinsessan Victoria Energi- och näringsminister...

  • Posted mars 11, 2024
  • 0
 • Avskaffat krav på att bevara kvitton

  Avskaffat krav på att bevara kvitton, och annan räkenskapsinformation i pappersform. Regeringen har beslutat en proposition, med förslag om att avskaffa kravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i original. Förslaget innebär stora kostnadsbesparingar för företagen som inte behöver...

  • Posted mars 7, 2024
  • 0
 • Försörjningstrygghet på agendan i energirådet

  Idag måndagen den 4 mars samlas EU:s energiministrar i Bryssel för ett möte i energirådet, på mötesagendan står bland annat diskussioner om försörjningstrygghet. – Det mesta tyder på att förberedelserna inför denna vintersäsong har skapat goda förutsättningar...

  • Posted mars 4, 2024
  • 0
 • Kravet på hotelltillstånd tas bort

  I fredags remitterades ett förslag om att avskaffa kravet på tillstånd för att driva hotell- eller pensionatverksamhet, förslaget innebär betydelsefulla minskningar av regelkostnaderna för hotell- och pensionatsföretagare. – För att sänka kostnaderna, öka konkurrenskraften och öka handlingsutrymmet...

  • Posted mars 3, 2024
  • 0
 • EU påbörjar process för att ta fram ett klimatmål

  Europeiska kommissionen har nu presenterat en rekommendation, om ett EU-gemensamt klimatmål till år 2040. Kommissionen rekommenderar ett mål om 90 procents minskning av nettoutsläppen till år 2040, jämfört med år 1990. Ett formellt lagförslag väntas komma när...

  • Posted februari 11, 2024
  • 0
 • Satsning på utvecklad energiplanering

  För att möta samhällets ökade behov av el och samtidigt säkerställa god försörjningstrygghet, har regeringen remitterat förslag på planeringsmål och leveranssäkerhetsmål. Regeringen utvecklar energiplaneringen nationellt, regionalt och lokalt som en del i genomförandet för att uppnå målen....

  • Posted december 24, 2023
  • 0
 • Svenska kraftnät ska analysera civilplikt inom elförsörjningen

  Regeringen fattade i förra veckan beslut om att ge Svenska kraftnät i uppdrag att analysera, hur civilplikt kan användas inom elförsörjningen. Syftet är att stärka Sveriges reparationsförmåga, och därigenom trygga totalförsvarets behov av elförsörjning vid höjd beredskap....

  • Posted oktober 21, 2023
  • 0
 • Elledning mellan Sverige och Finland beviljad

  Regeringen har beviljat Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession för ledningen Aurora Line, som ska löpa från Messaure i Jokkmokks kommun till finska gränsen. Syftet med ledningen är att öka nätkapaciteten för norra Sverige, och möjliggöra en tryggare...

  • Posted oktober 10, 2023
  • 0