All posts tagged "Klimat- och näringslivsdepartementet"

 • Tillväxtverket ska stärka förutsättningarna för kvinnors företagande

  Den 1 mars 2023 genomförde energi- och näringsminister Ebba Bush ett rundabordssamtal för att belysa vikten av kvinnors företagande. Inbjudna entreprenörer, investerare och experter lyfte både utmaningar och den stora potential som rör frågor kopplade till kvinnors...

  • Posted mars 18, 2023
  • 0
 • Elstöd för november och december 2022 till hela landet

  Reglering på plats för utbetalning av elstöd till hushåll i hela Sverige, regeringen har i dag beslutat om en förordning om en andra omgång av elstöd för att stötta hushåll som drabbas av höga elpriser. Förordningen innebär...

  • Posted mars 9, 2023
  • 0
 • Nya detaljer om elstöd till företag presenteras

  Regeringskansliet skickade igår ut två förslag på remiss som reglerar utformning av elstöd till företag och ger Skatteverket förutsättningar att administrera och betala ut stödet. Efter att remisstiden har gått ut och eventuella remissynpunkter behandlats skickas en statsstödsansökan...

  • Posted februari 21, 2023
  • 0
 • Kartlägga konsekvenser för elsystemet

  Svenska kraftnät uppdras kartlägga konsekvenser för elsystemet som omprövning av vattenkraften kan medföra, regeringen fattade den 12 januari i år beslut om att pausa omprövningen av vattenkraftverkens miljötillstånd under 12 månader. Innan omprövningen fortsätter ger regeringen nu...

  • Posted februari 18, 2023
  • 0
 • Elstöd till dödsbon kommer att betalas ut i hushållstödet

  Regeringen beslutade igår om ändringar i förordningen om elstöd till konsumenter, med dessa ändringar förtydligas att stora flertalet av de dödsbon som är berättigad till elstöd kommer att få del av stödet i samband med att Försäkringskassan...

  • Posted februari 10, 2023
  • 0
 • Utbetalning av elstöd till hushåll förbereds

  Regeringen ger Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalningar av elstöd till hushåll i hela landet för höga elkostnader. Elpriset var historiskt högt i hela landet i början av vintern,...

  • Posted januari 19, 2023
  • 0
 • Danstillståndet avskaffas för offentliga danstillställningar

  Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som innebär ett avskaffat tillståndskrav för offentliga danstillställningar, det innebär att det så kallade danstillståndet föreslås avskaffas på platser som inte är offentliga. Förslaget innebär att det på bland...

  • Posted januari 12, 2023
  • 0
 • Regeringen föreslår ändrad lagstiftning om kärnkraften

  Idag skickade regeringen ut ett förslag på remiss om att bestämmelsen i miljöbalken som förbjuder att det byggs kärnreaktorer på andra platser än där det redan finns kärnkraft tas bort. Utöver det föreslår regeringen att bestämmelsen som...

  • Posted januari 11, 2023
  • 0
 • Nytt elstöd till hushåll i hela landet

  Regeringen har beslutat om att ge Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda intäkter från flaskhalsintäkterna för att finansiera ett nytt elstöd. Stödet ska riktas till hushållen i hela Sverige och avser ersättning...

  • Posted januari 10, 2023
  • 0