All posts tagged "Statsrådsberedningen"

 • Regeringen stärker arbetet med hågkomsten av Förintelsen

  Regeringen har beslutat om en förstärkning av medlen till utbildningsinsatser, om hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Regeringen har också beslutat att ge uppdrag till Forum för levande historia, att lämna förslag på fortsatt förvaltning och utveckling av budskapet...

  • Posted januari 27, 2024
  • 0
 • Sverige tar över som ordförande i Nordiska ministerrådet

  Måndag 1 januari inleddes 2024 för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna. Programmet för Sveriges ordförandeskap utgår ifrån visionen, att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år...

  • Posted januari 4, 2024
  • 0
 • Ett första steg mot ny kärnkraft i Sverige

  Ett första steg mot ny kärnkraft i Sverige, för första gången på 40 år, regeringen lägger nu fram propositionen om ny kärnkraft i riksdagen. Nu föreslås att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft förändras, så att det...

  • Posted september 28, 2023
  • 0
 • Satsningar på rättsväsendet för att återupprätta tryggheten

  Historiska satsningar på rättsväsendet för att återupprätta tryggheten i Sverige, regeringen genomför just nu en stor omläggning av rättspolitiken för att återupprätta tryggheten i Sverige. För att genomföra den omläggningen gör regeringen historiska satsningar på rättsväsendet. Sammanlagt...

  • Posted september 17, 2023
  • 0
 • Sänkt skatt för vanligt folk som arbetar

  Sverige befinner sig i ett besvärligt ekonomiskt läge där många hushåll drabbas hårt, samtidigt är det stora problem på arbetsmarknaden med hög arbetslöshet och för lågt arbetskraftsdeltagande i vissa grupper. Regeringen vill därför göra det mer lönsamt...

  • Posted september 4, 2023
  • 0
 • Regeringen deltog i Stockholms Prideparad

  Flera ministrar deltog i årets Prideparad i Stockholm lördag den 5 augusti 2023. – Genom regeringens deltagande i Prideparaden vill vi uppmärksamma paradens betydelse för vårt öppna samhälle, allas rätt att leva som den man är, och...

  • Posted augusti 6, 2023
  • 0
 • Nya åtgärder för att stärka Sveriges säkerhet

  Med anledning av det allvarliga säkerhetsläget finns ett ökat behov av kontroll, över vilka som försöker resa in i Sverige och i vilka syften. Därför avser regeringen på torsdag, att fatta beslut om ett utökat uppdrag till...

  • Posted augusti 2, 2023
  • 0
 • Viktigt Natotoppmöte i Vilnius

  I samband med Natos formella toppmöte i Vilnius den 11-12 juli togs ett stort och viktigt steg mot fullvärdigt svenskt Natomedlemskap, på agendan för toppmötet stod även stärkande av Natos avskräckning och försvar samt stöd till Ukraina....

  • Posted juli 15, 2023
  • 0
 • Toppmöte mellan de nordiska ländernas och USA:s ledare

  Finlands och USA:s presidenter samt Danmarks, Islands, Norges och Sveriges statsministrar möttes i Helsingfors den 13 juli 2023. Detta var det tredje toppmötet mellan ledarna för de nordiska länderna och USA. Mot bakgrund av de tidigare mötena...

  • Posted juli 14, 2023
  • 0
 • Stort steg för Sveriges Natoanslutning

  Måndagen den 10 juli möttes statsminister Ulf Kristersson, Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Vilnius, inför Natos toppmöte 11-12 juli. I ett gemensamt uttalande efter mötet åtar sig Turkiets president Erdoğan att...

  • Posted juli 11, 2023
  • 0