All posts tagged "Statsrådsberedningen"

 • Nytt stöd av tunga avancerade vapen till Ukraina

  Regeringen har i dag, fredag den 24 februari, presenterat ett nytt omfattande stödpaket till Ukraina. Det omfattar delsystem till luftvärnssystemet HAWK (Eldenhet 97), samt viktiga delar till IRIS-T (Eldenhet 98) i samarbete med Tyskland. Sverige avser också bidra...

  • Posted februari 24, 2023
  • 0
 • EU beslutar om förstärkta sanktioner mot Ryssland

  Europeiska unionens råd har enats om pristak för rysk export av petroleumprodukter till tredje land, sanktionerna syftar till att minska Rysslands förmåga att finansiera kriget i Ukraina. – De nya sanktionerna slår hårt mot Rysslands möjligheter att...

  • Posted februari 4, 2023
  • 0
 • Regeringen tar krafttag mot LVU-kampanjen

  Sedan december 2021 sprids desinformation om att svensk socialtjänst omhändertar muslimska barn utan rättsligt stöd. Enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, finns inga indikationer på att kampanjen kommer vara över i närtid. Medarbetare i socialtjänsten hotas och...

  • Posted februari 4, 2023
  • 0
 • Regeringen föreslår ändrad lagstiftning om kärnkraften

  Idag skickade regeringen ut ett förslag på remiss om att bestämmelsen i miljöbalken som förbjuder att det byggs kärnreaktorer på andra platser än där det redan finns kärnkraft tas bort. Utöver det föreslår regeringen att bestämmelsen som...

  • Posted januari 11, 2023
  • 0
 • Förslag om högkostnadsskydd

  Förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser hanteras skyndsamt, regeringen tog emot en begäran från Svenska kraftnät i torsdags om att ta fram en lösning på hur ett stöd till elanvändare för höga elpriser ska kunna betalas ut...

  • Posted oktober 29, 2022
  • 0
 • Utländskt ägande inom skolan kartläggs

  FOI ska kartlägga utländskt ägande inom skolan. Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att kartlägga dels utländskt ägande och investeringar i utbildningsväsendet, dels utländska investeringar inom folkbildningen. Studien ska belysa risker och bidra till ökad kunskap om...

  • Posted augusti 19, 2022
  • 0