Utländskt ägande inom skolan kartläggs

By on 19 augusti, 2022
Arkivbild

FOI ska kartlägga utländskt ägande inom skolan. Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att kartlägga dels utländskt ägande och investeringar i utbildningsväsendet, dels utländska investeringar inom folkbildningen.

Studien ska belysa risker och bidra till ökad kunskap om utländskt direkt och indirekt ägande samt investeringar inom utbildningsområdet.

– Trots att vår regering infört krav på att de som leder och äger våra skolor ska vara lämpliga att göra det, så har vi svårt att få överblick över vilka som faktiskt har kontroll och inflytande över skolorna. Det finns idag inget som hindrar att skolor ägs eller köps upp av aktörer som företräder främmande makt. Mot den här bakgrunden ger vi nu Totalförsvarets forskningsinstitut i uppdrag att kartlägga utländskt ägande i våra skolor, säger statsminister Magdalena Andersson.

Sedan 2019 genomför Skolinspektionen lämplighetsprövningar av de som äger och leder skolor. De har dock angett att det har svårt att få reda på vilka personer som står bakom verksamheten när det gäller utlandsägda bolag.

– Skolan har en grundläggande demokratisk uppgift. Här utbildas och fostras nästa generations medborgare som ska utveckla och försvara vår demokrati. Vi behöver insyn och kontroll över vilka som bedriver, har intressen eller inflytande över våra skolor och utbildningar i Sverige. Offentliga medel som avsätts till utbildningsväsendet ska användas på rätt sätt, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

FOI får i uppdrag att genomföra en studie om utländskt ägande och investeringar inom utbildningsväsendet och utländska investeringar inom folkbildningen. Uppdraget ska omfatta alla skolformer inom skolväsendet samt yrkeshögskolan, högskolan och folkbildningen.

Studien ska ge en bättre bild av utländskt direkt och indirekt ägande inom det svenska utbildnings­väsendet och utländska investeringar inom folkbildningen och belysa vilka eventuella risker det medför. Även risker förenade med donationer eller samarbeten inom utbildningsområdet ska ingå i studien.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 april 2023.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa Statsrådsberedningen/Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login