Alla inlägg taggade "FOI"

 • Från fritt internet till allt hårdare övervakning

  Rysk cyberstrategi har förändrats under 2000-talet. FOI har kartlagt en rörelse från dynamisk internetutveckling mot ett verktyg för den ryska statens övervakning. Rysk cyberstrategi går nu in i sin fjärde epok, enligt FOI:s rapport Nyckelaktörerna för rysk cyberstrategi...

  • Skrivet juni 9, 2021
  • 0
 • Trakasserier och fördomar mot politiker i sociala medier

  FOI har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skrivit två rapporter. Den ena rapporten innehåller en undersökning om i vilken omfattning och vilka fördomar som finns om politiker i sociala medier. I den andra rapporten...

  • Skrivet maj 27, 2021
  • 0
 • Uppkopplade prylar ger hopp om bättre lägesbild

  Internetanslutna övervakningskameror och vägsensorer som informerar om trafikköer. Det är ett par exempel på det som kallas Internet of things. I en rapport undersöker FOI hur Försvarsmakten tillsammans med civila myndigheter kan bygga en lägesbild utifrån tekniken....

  • Skrivet maj 10, 2021
  • 0
 • FOI fördömer ryska sanktioner mot FOI forskare

  FOI har mottagit information om att en av våra medarbetare blivit sanktions­listad av Ryssland tillsammans med sju andra EU-medborgare. – Det är helt oacceptabelt att Ryssland helt grundlöst inför sanktioner mot forskare som gör sitt jobb, säger...

  • Skrivet maj 1, 2021
  • 0
 • Med sikte på framtida spelutveckling

  Utvecklande, spännande, intressant och krävande. Krigsspel är en del av den militära professionen. En rapport lyfter nu fram flera förslag på hur förmågan att spela militär logistik kan vässas ännu mer. I rapporten Möjligheter och utmaningar i att...

  • Skrivet april 26, 2021
  • 0
 • Teknisk utveckling förändrar försvaret

  Försvar och säkerhet präglas av den snabba tekniska utvecklingen. Framtida konflikter kan utspelas inom helt nya domäner som rymd och cyber. Nu har forskare på FOI gått igenom viktiga teknikområden och analyserat konsekvenserna för försvaret fram till...

  • Skrivet april 21, 2021
  • 0
 • Lättare bedöma risker för insats­personal

  Nu blir det lättare att bedöma risker i arbetsmiljön för insatspersonal som soldater, poliser, brandmän och ambulanspersonal. Forskare från FOI utvecklar nya sätt att identifiera och mäta luftburna partiklar och gaser i skarpa lägen. Ett hjälpmedel är...

  • Skrivet april 16, 2021
  • 0
 • Användning av AI väcker etiska frågor

  AI-teknik kan användas inom försvarsmedicin både för att avlasta sjukvårds­personal och för att utnyttja resurser mer effektivt. Men det medför också etiska överväganden om maskiner ska fatta självständiga beslut. Rapporten AI och framtidens försvarsmedicin lägger särskilt tonvikt vid hur...

  • Skrivet april 6, 2021
  • 0
 • Legoknektar, påverkans­kampanjer och 5G – så agerar stor­makterna i Afrika

  Den afrikanska kontinenten är rik på naturtillgångar, men är också intressant ur ett militär-strategiskt perspektiv. Två rapporter från FOI har undersökt stormaktsrivaliteten i Afrika. – Att stormaktsländerna övar på andra skådeplatser, såsom i Afrika, kan öka risken...

  • Skrivet mars 30, 2021
  • 0
 • FOI kartlägger buller i havet

  Det är ett ständigt och ökande buller under vatten. FOI:s marinbiolog forskar kring hur ljudet påverkar livet i havet, en forskning som ökar både det civila samhällets och Försvarsmaktens kunskaper. För djur som lever nära havets farleder...

  • Skrivet juli 27, 2020
  • 0