Alla inlägg taggade "FOI"

 • Svårt att nå nya nedrustnings­avtal

  Kärnvapenrustning har under flera decennier kontrollerats genom avtal mellan kärnvapenstaterna, främst USA och Sovjetunionen/Ryssland. FOI har studerat vilka förutsättningar som krävs för att nya sådana avtal ska bli verklighet, och om det skulle vara möjligt idag. Slutsatsen...

  • Skrivet december 6, 2021
  • 0
 • Kemiska händelser vid höjd beredskap – en utmaning för räddnings­tjänsten

  Vid höjd beredskap får räddningstjänsten särskilda uppgifter. Men kommunernas planering för räddningstjänst under höjd beredskap har legat på is under flera år. Som stöd till kommunerna tar FOI fram underlag med tänkbara scenarier. Fjärrstridsmedel som leder till...

  • Skrivet december 2, 2021
  • 0
 • Teknik från FOI ska till Tjernobyl

  FOI:s unika kompetens som rör mätningar av luftburen radioaktivitet kan snart komma Tjernobyl till nytta. Genom mätningar av ädelgasen xenon, en teknik som ursprungligen utvecklats för att upptäcka kärnvapenprov, ska bränslet i den havererade reaktorn övervakas för...

  • Skrivet november 27, 2021
  • 0
 • Både sårbarheter och nyttor med smarta städer

  Allt fler svenska kommuner vill bli ”smarta” genom att dra nytta av digitaliseringen. Förhoppningen är effektivare verksamheter och sparade pengar. Men den tekniska utvecklingen kan också vara förenad med sårbarheter. En rapport från FOI har kartlagt dessa....

  • Skrivet november 22, 2021
  • 0
 • Östersjöländer kämpar för amerikanskt engagemang

  USA:s säkerhetspolitiska intresse riktas alltmer mot Asien och Trumps presidentperiod präglades av dispyter med Europa. Därför är länderna i Östersjöregionen oroliga för ett minskat amerikanskt engagemang och går i större utsträckning amerikanska krav till mötes. Samtidigt vill...

  • Skrivet november 11, 2021
  • 0
 • Ryssland och Belarus närmare en union

  Rysslands och Belarus presidenter förväntas underteckna ett paket med så kallade unionsstatsprogram, vilka syftar till att fördjupa ländernas samarbete inom ramen för en gemensam unionsstat. FOI-rapporten Endgame Belarus? Union State Integration under Pressure reder ut vad det...

  • Skrivet november 4, 2021
  • 0
 • Antisemitism förekommer i nästan alla sociala medier

  När forskare från FOI undersökte förekomsten av antisemitiska budskap på digitala plattformar och forum fann de sådana budskap på samtliga. Mängden antisemitiskt innehåll varierade i omvänd proportion till graden av moderering på respektive plattform. Med anledning av...

  • Skrivet oktober 11, 2021
  • 0
 • Lokal energi­­produktion säkrare i kris

  Att dagens energisystem är så centraliserat gör det sårbart vid incidenter. Genom att satsa på lokala och inhemska alternativ går det att skapa större motståndskraft, menar författarna till FOI:s rapport Energisystem för robust energiförsörjning. Sabotage, cyberattacker och...

  • Skrivet oktober 4, 2021
  • 0
 • Så hanterar vi pandemi­stressen på sociala medier

  Covid 19-pandemin har ställt alla inför stora utmaningar. I en ny rapport från FOI undersöker forskaren Ola Svenonius hur vi hanterat oro och stress på sociala medier. Bland de inlägg han undersökt fanns mycket känslor, men också...

  • Skrivet oktober 2, 2021
  • 0
 • Jakt på strategier för att avslöja fabricerad media

  Det blir allt lättare att skapa falska bilder, texter och filmer som är så realistiska att de är svåra att skilja från verkligheten. Risken att tekniken missbrukas av illasinnade aktörer ökar. FOI-rapporten Detection of Fabricated Media kartlägger...

  • Skrivet september 27, 2021
  • 0