All posts tagged "FOI"

 • Lyckad samverkan vid utredning om sabotage mot Nord Stream

  Det misstänkta sabotaget mot Nord Stream tvingade svenska och utländska myndigheter att samverka på internationellt vatten. FOI har i en studie försökt att identifiera hur svenska myndigheter bäst kan ta tillvara den erfarenheten. I studien pekas också...

  • Posted januari 24, 2023
  • 0
 • Reformera svensk beredskap

  Svensk beredskap behöver gå igenom ett systemskifte. Ett nytt myndighetsansvar för analys av extrema risker, en omtolkning av ansvarsprincipen och ett civilt förmågeprogram är några av förslagen i en idérapport. Efter många års arbete med totalförsvarsfrågor och...

  • Posted januari 17, 2023
  • 0
 • Utländskt ägande inom skolan kartläggs

  FOI ska kartlägga utländskt ägande inom skolan. Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att kartlägga dels utländskt ägande och investeringar i utbildningsväsendet, dels utländska investeringar inom folkbildningen. Studien ska belysa risker och bidra till ökad kunskap om...

  • Posted augusti 19, 2022
  • 0
 • Så försöker Kina isolera Taiwan

  Kina försöker isolera Taiwan på den internationella scenen. En analytiker på FOI har undersökt och jämfört hur den kinesiska regimen pressar fyra demokratier. – I Sverige finns det flera exempel, säger Johan Englund, analytiker på FOI och...

  • Posted juni 15, 2022
  • 0
 • Så kan försvarsmakt och vind­kraft samverka

  Försvarsmakten och vindkraftsbranschen vill ofta verka på samma platser. Därmed krockar deras intressen. En FOI-studie har kartlagt motsättningarna och lämnar förslag på hur de skulle kunna lösas. Motsättningarna mellan vindkraft och försvar får ökad aktualitet nu när...

  • Posted april 22, 2022
  • 0
 • Tydligare processer minskar risken för omedveten diskriminering

  Andelen kvinnor bland officerare inom armén är fortsatt låg, särskilt på högre ansvarsnivåer. I ett treårigt forskningsprojekt har FOI på uppdrag av Försvarsmakten undersökt om det finns utrymme för partiskhet i processer för karriärutveckling av officerare. Antalet...

  • Posted april 19, 2022
  • 0
 • Svar på vanliga frågor om radio­aktivt nedfall

  FOI:s experter svarar här på några av de vanligaste frågorna kring radioaktivt nedfall från kärnkraftsolyckor och kärnvapenexplosioner. Varför behöver vi vara uppmärksamma på vad som händer på kärnkraftverken i Ukraina? I Ukraina finns 15 kärnkraftreaktorer i drift....

  • Posted mars 30, 2022
  • 0
 • Svar på vanliga frågor om kemiska vapen

  I samband med Rysslands invasion av Ukraina har kemvapenfrågan aktualiserats. FOI:s experter svarar här på några av de vanligaste frågorna kring kemiska vapen. Vad är kemiska vapen? Vapen innehållande kemiska ämnen som dödar eller skadar genom förgiftning....

  • Posted mars 20, 2022
  • 0
 • Svåra frågor kring försvaret av ”Sverige”

  Ett nytt svenskt totalförsvar som ska försvara Sverige är under uppbyggnad. Men vad är det som vi ska försvara? Och vad innebär det att säga att demokrati är ett ”nationellt intresse”? I antologin Demokratisk säkerhet vill en...

  • Posted mars 17, 2022
  • 0
 • Försvarsmaktens utmaning i ett teknik­skifte

  Ett teknikskifte, som det vi i dag ser med artificiell intelligens (AI), skapar ofta oro på arbetsmarknaden. Det gäller även för anställda inom Försvarsmakten. En FOI-forskare har tittat på behovet av nya kompetenser och nya vägar för...

  • Posted februari 21, 2022
  • 0