Alla inlägg taggade "FOI"

 • Ryska anspråk i Centralasien

  Ryssland anser att Centralasien ingår i landets intressesfär, precis som resten av det tidigare Sovjet, undantaget de baltiska staterna. Men den militära styrkepositioneringen skiljer sig åt mellan olika delar av Rysslands närområde, visar en FOI-rapport. De fem...

  • Skrivet augusti 21, 2019
  • 0
 • Säkrare ammunition med FOI:s forskning

  Oavsiktlig antändning av energetiska material, som till exempel trotyl och drivämnen som krut, kan orsaka stora materiella och personella skador. Exempelvis har allvarliga olyckor inträffat vid hantering av ammunition ombord på amerikanska hangarfartyg, och runt om i...

  • Skrivet augusti 15, 2019
  • 0
 • Ökad kunskap kan motverka störsändare

  Hot mot och störningar av bland annat GPS-systemet ökar. Sveriges myndigheter behöver ta vara på de nya metoder som finns för att motverka sårbarheter. FOI och MSB arbetar nu med att sprida kunskap för att möta hotbilden....

  • Skrivet augusti 7, 2019
  • 0
 • Kinas motiv till industriellt cyberspionage och dess relevans för Sverige

  Memot beskriver Kinas allt mer sofistikerade industriella cyberspionage, samt analyserar bakomliggande motiv och strategier samt kopplingar till den kinesiska statens övergripande utvecklingsmål. Vidare diskuteras vad dessa motiv och målsättningar innebär för Sverige och övriga Europa. Några av...

  • Skrivet mars 26, 2019
  • 0
 • Förändrat energilandskap kan försvaga rysk ekonomi

  USA utvinner mer egen gas och olja än tidigare. Samtidigt är fossila bränslen på väg att ersättas av annat i våra bilar. På sikt kan förändringarna försvaga den energiexportberoende ryska ekonomin och i förlängningen den ryska försvarsmakten,...

  • Skrivet januari 10, 2019
  • 0
 • Civilt försvar med utmaningar

  Det civila försvaret väcks åter till liv. Där har länsstyrelserna en central roll, med stora befogenheter att ta över regeringens uppgifter om förbindelserna skulle brytas vid ett militärt angrepp. Men arbetet står inför många utmaningar, visar en...

  • Skrivet juli 24, 2017
  • 0