Alla inlägg taggade "FOI"

 • Viktigt att masker sluter tätt

  Under den pågående pandemin har FOI fått ett antal uppdrag att testa masker som underleverantör till forskningsinstitutet RISE. Det är viktigt att säkerställa både att andningsskyddet passar och sluter tätt, och att materialet klarar uppställda krav enligt...

  • Skrivet maj 21, 2020
  • 0
 • FOI stöder sjukvården

  FOI har börjat analysera kliniska covid-19-prover för Region Västerbotten och testa andningsskydd åt sjukvården. FOI har även skickat en stor mängd personligt skyddsmaterial till Socialstyrelsen via samordningsfunktionen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Runt påskhelgen började...

  • Skrivet april 18, 2020
  • 0
 • ​Ryssland fortsätter att lita på sin militärmakt, inte minst i Europa

  I en ny FOI-rapport bedöms Rysslands militära förmåga konsolideras fram till 2029, vilket ger konsekvenser för internationell säkerhet. – Under det gångna decenniet har Ryssland täppt till det gap som funnits mellan landets säkerhetspolitiska ambitioner och dess...

  • Skrivet december 4, 2019
  • 0
 • Ny studie om näthatare

  Personer som uttrycker hat eller skriver nedsättande kommentarer om journalister på nätforumet Flashback är företrädesvis män, 40-60 år och särskilt aktiva under fredagskvällar. Det visar en ny studie som FOI gjort på uppdrag av branschorganisationen TU –...

  • Skrivet oktober 25, 2019
  • 0
 • Ensamagerande vålds­verkare hyllas som hjältar på internet­forum

  I radikalnationalistiska digitala miljöer inspirerar ensamagerande våldsverkare varandra och det är vanligt att de som utfört våldsdåd får hjältestatus. Det är ett par av slutsatserna i FOI-rapporten Digitalt slagfält. FOI har fått i regeringsuppdrag att genomföra kvantitativa...

  • Skrivet oktober 24, 2019
  • 0
 • Ryska anspråk i Centralasien

  Ryssland anser att Centralasien ingår i landets intressesfär, precis som resten av det tidigare Sovjet, undantaget de baltiska staterna. Men den militära styrkepositioneringen skiljer sig åt mellan olika delar av Rysslands närområde, visar en FOI-rapport. De fem...

  • Skrivet augusti 21, 2019
  • 0
 • Säkrare ammunition med FOI:s forskning

  Oavsiktlig antändning av energetiska material, som till exempel trotyl och drivämnen som krut, kan orsaka stora materiella och personella skador. Exempelvis har allvarliga olyckor inträffat vid hantering av ammunition ombord på amerikanska hangarfartyg, och runt om i...

  • Skrivet augusti 15, 2019
  • 0
 • Ökad kunskap kan motverka störsändare

  Hot mot och störningar av bland annat GPS-systemet ökar. Sveriges myndigheter behöver ta vara på de nya metoder som finns för att motverka sårbarheter. FOI och MSB arbetar nu med att sprida kunskap för att möta hotbilden....

  • Skrivet augusti 7, 2019
  • 0
 • Kinas motiv till industriellt cyberspionage och dess relevans för Sverige

  Memot beskriver Kinas allt mer sofistikerade industriella cyberspionage, samt analyserar bakomliggande motiv och strategier samt kopplingar till den kinesiska statens övergripande utvecklingsmål. Vidare diskuteras vad dessa motiv och målsättningar innebär för Sverige och övriga Europa. Några av...

  • Skrivet mars 26, 2019
  • 0
 • Förändrat energilandskap kan försvaga rysk ekonomi

  USA utvinner mer egen gas och olja än tidigare. Samtidigt är fossila bränslen på väg att ersättas av annat i våra bilar. På sikt kan förändringarna försvaga den energiexportberoende ryska ekonomin och i förlängningen den ryska försvarsmakten,...

  • Skrivet januari 10, 2019
  • 0