All posts tagged "Utländskt ägande"

  • Utländskt ägande inom skolan kartläggs

    FOI ska kartlägga utländskt ägande inom skolan. Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att kartlägga dels utländskt ägande och investeringar i utbildningsväsendet, dels utländska investeringar inom folkbildningen. Studien ska belysa risker och bidra till ökad kunskap om...

    • Posted augusti 19, 2022
    • 0