Nytt stöd av tunga avancerade vapen till Ukraina

By on 24 februari, 2023
Arkivbild

Regeringen har i dag, fredag den 24 februari, presenterat ett nytt omfattande stödpaket till Ukraina.

Det omfattar delsystem till luftvärnssystemet HAWK (Eldenhet 97), samt viktiga delar till IRIS-T (Eldenhet 98) i samarbete med Tyskland. Sverige avser också bidra med upp till 10 stridsvagnar av modell Leopard 2 (stridsvagn 122).

Kriget i Ukraina går i dag in på sitt andra år och behovet av militärt stöd till Ukraina är alltjämt stort. I detta stödpaket som är det 11:e i ordningen planerar regeringen donera materiel som är högt upp på Ukrainas lista över efterfrågat stöd.

Ukraina har framfört att system för luftförsvar, långräckviddig precisionsbekämpning och olika typer av stridsfordon och stridsvagnar är särskilt angeläget.

Regeringen avser därför, att skänka delar av luftförsvarssystemen HAWK (Eldenhet 97). Utöver detta avser Sverige att i samarbete med Tyskland säkerställa att Ukraina kan få tillgång till ytterligare luftvärnssystem IRIS-T där Sverige bidrar med viktiga delar.

För att stärka Ukrainas försvar ytterligare avser regeringen efter riksdagens bemyndigande att skänka upp till 10 stridsvagnar av modell Leopard 2 till Ukraina. De svenska stridsvagnarna förstärker det bidrag med Leopard 2 som andra europeiska länder lämnar. Koordinering av stödet pågår med internationella partners som skänker Leopard 2 eller andra stridsvagnar.

Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa: Försvarsdepartementet, Statsrådsberedningen

You must be logged in to post a comment Login