Flera viktiga klimatsegrar under svenska EU-ordförandeskapet

By on 26 april, 2023
Arkivbild

Senaste veckorna har flera viktiga delar av EU:s klimatpaket Fit for 55 förhandlats fram, under ledning av Sverige.

Fit for 55 är ett omfattande lagstiftningsprogram med regler om klimat, energi och transporter som ska göra det möjligt för EU-länderna att minska utsläppen med minst 55 procent till 2030 och nå klimatneutralitet senast 2050.

Fit for 55 presenterades av EU-kommissionen i juli 2021 och sedan dess har ett intensivt arbete pågått i rådet och Europaparlamentet för att förhandla fram klimatpaketet. De senaste veckorna har flera viktiga akter slutförhandlats under ledning av det svenska ordförandeskapet.

– Fit for 55 ger den europeiska industrin långsiktiga förutsättningar att leda med gröna lösningar, vilket ökar Europas globala konkurrenskraft. Åtgärderna ger också ytterligare stöd för att minska Europas beroende av fossil energi, säger EU-minister Jessika Roswall.

Under ledning av det svenska ordförandeskapet har rådet under våren nått preliminära uppgörelser med Europaparlamentet om förnybar energi, energieffektivisering, utbyggnad av laddinfrastruktur, hållbara bränslen för sjötransport och nu senast hållbara bränslen för lufttransporter.

– Sent igår kväll nådde vi en slutgiltig överenskommelse kring ReFuelEU Aviation, vilket innebär att det svenska ordförandeskapet nu har gått i mål med samtliga transportfiler inom Fit for 55. Svenska företag ligger i framkant med hållbara lösningar inom transportsektorn, och de nya EU-gemensamma regelverken ökar marknaden för dessa produkter och tjänster och förbättrar deras konkurrenskraft, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

– De åtaganden som alla EU-länderna nu får kommer att leda till omfattande klimatreformer de kommande årtiondena. Sedan 2016 finns Parisavtalet inom ramen för FN och Sverige har ett klimatpolitiskt ramverk sedan 2017. I och med att vi nu tar Fit for 55 i hamn får EU också ett klimatpolitiskt ramverk, vilket vi ser som en stor framgång för det svenska ordförandeskapet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Viktiga element i paketet:

  • handeln med utsläppsrätter utvidgas till att omfatta nya sektorer samtidigt som EU:s nuvarande system för utsläppshandel skärps.
  • ökad användning av förnybara energikällor.
  • ökad energieffektivitet.
  • snabbare utrullning av koldioxidsnåla transportsätt och tillhörande infrastruktur och bränslen.
  • en gränsjusteringsmekanism för att förhindra koldioxidläckage.
  • verktyg för att skydda och utöka naturliga kolsänkor.

Förhandlingsmässigt återstår viss lagstiftning och särskilt EU:s energiskattedirektiv som kräver enhällighet bland medlemsstaterna. Arbetet fortsätter med detta och med teknisk och juridisk justering inför det slutliga antagandet av det överenskomna.

Sverige kommer att göra så mycket som möjligt inför att arbetet den 1 juli lämnas över till det inkommande spanska ordförandeskapet.

Sverige| Europa
Örebronyheter

Källa: Klimat- och näringslivsdepartementet, Statsrådsberedningen, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login